Till förstasidan                                         - för nöjes skull


 

Till

Till (Email)

Från

Från (Email)

Meddelande

 

                                                                                                  

 

 

Prenumerera på eventnews.ses nyhetsbrev. Gratis förstås! 

Anmäl här.

 

 

 

Framtidens nöjen ska miljöanpassas

 

Internationell konferens om hållbar turism i Helsingborg

 

MILJÖ. Nyligen skrev vi om livekonserten med Pink Floyds David Gilmour, som sändes via satellit till en biograf i Tomelilla. Ska det bli framtidens hållbara konsertbesök? Igår samlades världsledande forskare inom turism och miljö i Helsingborg. Det var i samband med konferensen Achieving Sustainable Tourism som forskare skulle sammanställa konkreta förslag till hur världens framtida turism ska utvecklas för att harmoniseras med miljön.

 

Kommun får beröm

På frågan vad gemene man kan göra för att ändra sitt evenemangs-, nöjes- och turismbeteende lämnades dock inga förslag.

   – I Helsingborg har ni redan kommit väldigt långt bara genom att tala om frågorna, tyckte Richard Butler, professor i internationell turism vid University of Strathclyde. Han menade att det är mycket ovanligt med en avdelning för hållbarhetsarbete på kommunnivå i andra länder. Men, enligt Butler måste varje land utgå från sina möjligheter. Att det går bra att ställa om till mer tågåkande i Sverige betyder inte att engelsmännen lika smidigt kan göra samma sak, då infrastrukturen där är en helt annan. Det som sammanställdes i rapporten kallad The Helsingborg Whitepaper, som kommunen hoppas ska göra staden historisk, var alltså snarare ett antal punkter om vad som måste göras på högre nivå.

 

Turismen ska kartläggas

En av dessa var att myndigheter tillsammans med besöksnäringen framöver bör samla in data över all turismverksamhet. Hur långt åker besökaren? Hur länge stannar man? Vilket transportsätt? Var övernattar man och vilka aktiviteter genomförs? Likaså förslås branschen rapportera utsläpp och energiåtgång på detaljerad nivå – turister och evenemangsbesökarnas resor ska räknas in i berörda företags hållbarhetsrapportering.

Vad krävs för att vi ska förändra våra levnadsmönster? Måste isarna smälta så att Helsingborg ligger under vatten för att nöjeslystna utövare ska förstå allvaret?

   – Nja, vi är ju nästan redan i det läget, åtminstone i USA, där orkanen Katrina orsakat stor förödelse, fortsatte professor Butler.

 

Företag tjänar pengar på hållbarhet

Enligt Stefan Gössling, konferensarrangör i Sverige tillika lektor vid Lunds Universitet , är turismen en jättelik och snabbt växande industri som både påverkar och påverkas av miljön. Under senaste året har han uttalat sig flera gånger i media om att människor måste sluta flyga för nöjes skull om de uppsatta miljömålen över huvudtaget ska uppnås. Det går stick i stäv med flygbolagens tunga marknadsföring, bonussystem och prisdumpade flygresor. Ej heller med den nya regeringens miljöpolitik är Gössling särskilt nöjd, utan klassar den som ett nollsummespel. Under konferensen i Helsingborg diskuterades att branschutvecklingen bara kan bli hållbar om resorna blir kortare och att människors turismbeteenden ändras. Enligt forskarna kräver det bland annat nya regelverk, tekniska innovationer, förändrade transporter och initiativ till förnybar energi. Men, framhöll man, det finns goda exempel som media ofta glömmer, till exempel Scandics hotellkedja, som började tidigt med sitt hållbarhetsarbete.

   – Och dom tjänar pengar på att ha genomfört de här förändringarna.

Finns det företag som sponsrar ert forskningsarbete?

   – Ja, det finns några professorstjänster som betalas av enskilda företag, berättade professor Butler som inte tror att risken för att forskarnas trovärdighet då sjunker är särskilt stor.

 

Fortsatta diskussioner i Schweiz

Det här var bara ett första möte i en serie av sammanträden om en internationell forskningsagenda kring hållbar turism. Efter Helsingborgskonferensen reser forskarna vidare till FN:s turistorgan UNWTO i Schweiz, för att utveckla ett förslag till FN med globala riktlinjer. På frågan om hur de själva i dessa sammanhang reser – några av dem kommer från andra sidan jordklotet – och om miljömötena inte lika gärna kan hållas via en modern videokonferens svarar Stefan Gössling:

   – Jag skulle gissa att cirka hälften av deltagarna alltid reser med tåg när det är möjligt. Vi har dessutom mycket kommunikation via e-post. Men ibland behöver vi träffas för att kunna vidareutveckla fältet i en stor grupp, säger han och menar att det inte är möjligt att hålla en videokonferens med 30 forskare.

   Som ett litet bidrag till förändring – för läsarnas mera hållbara och lokala evenemangsbesök – slopar tidningen från och med idag möjligheten att häri annonsera om billiga flygresor. 070928

 

LILL ERIKSSON


Landskrona Konsthall på dansksvenska konstnärers vis.

Utställningsidén handlar om modell, skala, kretslopp – återvinning av material och idéer, lek, inne/ute. Konstnärerna har definierat konsthallen som en modell för idéer som har sitt ursprung i modernismen, nästan som ett slags laboratorium.

Skiss Axel Lieber och Jörgen Carlo Larsens utställningsförslag

Landskrona: Spelplan för dansksvensk konst

 

KONST. I går presenterades det vinnande utställningsförslaget till projektet Spelplan Landskrona Konsthall 2. Det har som syfte att ge bildkonstnärer och andra kreatörer verksamma i Skåne och Själland möjlighet att utforma utställningsidéer i Landskrona konsthall. Tanken är att konsthallen ska kunna fungera som en slags spelplan för nya konstnärliga idéer och uttryck. Men för att få vara med måste de sökande vara verksamma i Skåne och/eller på Själland, ha någon form av samarbete och  projektet ska utgå från konsthallens arkitektur.

 

Visas till våren

Kultur Skåne och Landskrona kommun ser Spelplan som ett treårigt pilotprojekt inom området samtidkonst och utställningsproduktion. Här ska de kreativa processerna flöda, med fokus på samarbete som arbetsform och källa till nytänkande.

 

Gårdagens vinnande förslag lämnades av Axel Lieber från Malmö och Jörgen Carlo Larsen från Köpenhamn och går under arbetstiteln Modell. Det ska visas i konsthallen under perioden 19 april - 1 juni 2008. Axel Lieber är född 1960 i Dusseldorf och bosatt i Malmö.  Han är utbildad vid Staatliche Kunstakademie i Dusseldorf och medlem i konstgruppen ”Inges Idee” som arbetar med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Lieber är verksam som lärare och gästprofessor vid olika konsthögskolor i Sverige och utomlands. Senaste separatutställningar var på Kabusa Konsthall 2006 och på Räume fur Neue Kunst i Köln 2007. Jörgen Carlo Larsen är född 1954 och bosatt i Köpenhamn. Han är utbildad vid Det Kunglige Danske Kunstakademi i Köpenhamn. Senaste separatutställning var på Overgaden i Köpenhamn 2007. Jörgen Carlo Larsen är bland annat medlem i Statens Kunstfonds utvalsgrupp för konst i det offentliga rummet.

   – De är konstnärer som i sina respektive konstnärskap kombinerar humor, klokhet och uppfinningsrikedom med skulptur. Ett samarbete dem emellan ger löfte om något riktigt intressant, kommenterar Jaana Järretorp, Kultur Skåne. Besökarna kommer att få uppleva Abstract cooking – en abstrakt skulptur som även är ett kök, Greenhouse – där konsthallen agerar modell och växthus, och så en mix mellan ljusobjekt och lampskulptur som långsamt rör sig genom konsthallen. 070928


Sweden Rock till turismfinal

 

TURISM. Amalias Hus, Kolmårdens Djurpark, Mannaminne, Sala Silvergruva, Sweden Rock Festival, och Wij Trädgårdar har gått vidare som finalister till Stora Turismprisets riksfinal den 8 november i Stockholm. Uttagningen har skett i konkurrens med närmare 100 nominerade från hela Sverige.

Till skillnad från tidigare år kommer finalisterna vidare från regionfinaler runt om i Sverige. I riksfinalen utser styrelsen för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, den av de sex som bäst lever upp till de satta kriterierna för Stora Turismpriset.
   – Det kommer att bli en tuff uppgörelse, säger landshövding Björn Eriksson, som också är ordförande i stiftelsen. Bakom det årliga turismpriset står Nutek, som delar ut 100 000 kronor och utmärkelsen utifrån årets tema ”Den goda upplevelsen i turistföretagandet” till det vinnande företaget. 070928

 

 


Bakgrund

 

Nutek stärker näringslivet i Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är ansvarig myndighet för turistnäringsfrämjande och ska utveckla näringspolitiska insatser för turistnäringen genom kunskapsbildning, kvalitetsutveckling och samverkan.

   Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Nutek som huvudman, är en fristående stiftelse vars syfte är att främja utvecklingen av kunskap inom svensk turism. Till verksamheten hör Stora Turismpriset, samt stipendier för turismforskning och genomförande av utvecklingsprojekt.


Sweden Rock Festival nomineras Stora turismpriset.

I början av november avgörs hur bra upplevelseföretag Sölvesborgska Sweden Rock Festival egentligen är.

FOTO: ARKIV EVENTNEWS.SE

 

 

Tidigare Stora Turismprisvinnare

 

Ekoturismföreningen (2006), Göteborg (2005), SkiStar AB (2004), Anja Praesto och Jan Guillou för ”I Arns fotspår” (2003), Ölands Skördefest (2002), Sveriges Campingvärdars Riksförbund, SCR (2001), Jamtli Historieland (2000), Dalhalla (1999), Liseberg (1998), Turism i Glasriket (1997), Medeltidsveckan (1996), Vasamuseet (1995), Jukkasjärvi och Rederiaktiebolaget Göta Kanal (delat pris 1994).

 


Kroke spelar judisk musik med nytt sound.

 

Schindlers musikanter till Skåne

 

MUSIK. De var en trio som blev en kvartett, som blev en… ja, det är luddigt, så låt oss kalla dem Kroke. Musikerna kommer från Polen och har musikalisk skolning från konservatoriet i Krakow. Vid examensdags 1992 bildade dem gruppen Trio Kroke. De ville skapa ett nytt sound för den judiska musiken. Det stora genombrottet kom efter filmen Schindlers list, där Kroke skrev musiken.

   De utgår från traditionen, använder sina erfarenheter av jazzimprovisationer och klassisk musik. Resultatet blir själva essensen av gammal judisk kultur, levande i vår egen samtid. De har med framgång spelat flertalet gånger i Sverige och turnerar numera över hela världen. I morgon kommer de första gången till Lund, sedan väntar framträdanden i övriga Sverige – bland annat i oktober i Helsingborg och Malmö. 070927

Per Hammar vs. Fetto är redo för Rookiefestivalen i Hultsfred.

Unga Per Hammar vs. Fetto gör det svårt att hålla fötterna stilla för besökare på myspace-sidan och framöver på dansgolvet i Hultsfred i slutet av oktober.

FOTO: FREDRIKA DAG OCH NATT

 

De får visa upp sig på festival

 

ROOKIES. Nu är det klart vilka 20 akter som får chansen att spela under Rookiefestivalen den 26-27 oktober i Hultsfred. Flera av dem härstammar från Sydsverige – Moto Boy från Malmö, Chris Wigren från Hultsfred, Effete från Växjö och från Göteborg kommer Kusowsky, The Fume och Backslick. Och delar av The Models är Malmöitisk, om man bortser från 08-inblandningen.

 

Ung dansmusik från Helsingborg

Helsingborgsduon Per Hammar vs. Fetto åker också till Hultsfred i höst. Det kan vara ett namn värt att lägga på minnet.

   – Just nu är vi väldigt glada för att ha blivit signade och kommer att släppa en EP väldigt snart och så småningom även ett album, berättar de. Det är Black Sapphire Records som fastnat för deras lättillgängliga dansmusik med house- och technoinfluenser.

   – Det känns helt rätt i tiden att spela på Rookie, äntligen har Hultsfred fattat att vi är jävligt unika, fortsätter Peter Hammar. Nu förbereder de helt nya låtar och sätter ihop ett set bara för festivalen.

   –Vi sitter nere i underjorden och skriver texter och sidechainar basmelodier i väntan på att det ska bli oktober.

   Det kommer fler lovande stjärnskott från övriga Sverige; Mars TV (Falun), Torpedo (Stockholm), CK (Stockholm), Kongh (Nässjö),), Venture (Stockholm), Hedberg (Stockholm), The Deer Tracks (Gävle), Herbrightskies (Jönköping), Marionette (Bollebygd), Val and The Bitches (Stockholm), Film On Four (Stockholm) och Killerchaps (Borås). 

 

Bland etablerade artister

En speciellt utvald lyssningsgrupp har valt ut de allra bästa artisterna till festivalen, vilka representerar flera olika genrer. Det kommer att framföras allt från metal, rock och hiphop till singer/songwriter, dans och electropop. De band som inte blivit utvalda kan ännu anmäla sig för att få spela inför Rookiefestivalens livepanel som ger omedelbar feedback. Till festivalen kommer också Sahara Hotnights, Dia Psalma, Neverstore och Slagsmålsklubben. 070927

 

LILL ERIKSSON

Nytt publikrekord för sagovärld

 

NÖJESPARK. Säsongen för småländska teaterparken i Vimmerby slog nya rekord i år. Det visar delårsrapporten för Astrid Lindgrens Värld, med nästan 425 000 besökare i sommar. Det är en ökning med 18 procent sedan förra året då rekordet låg på 360 714 besökare.  
   – Fantastiskt roligt att få sätta besöksrekord två år i rad, och att få göra det under Astrid Lindgrens 100-års jubileum känns naturligtvis extra roligt, säger företagets vd Mikael Ahlerup.

   Som en direkt följd av publikrekordet presenterar företaget i veckan sitt bästa delårsbokslut i historien med ett resultat på drygt 32 miljoner kronor. Astrid Lindgrens Värld AB har inför säsongen 2007 investerat drygt 52 miljoner kronor i dels en ny miljö i sagoparken och en nybyggd paviljong vid barndomshemmet Näs, med en ny utställning om författarinnan. 070927

 

Mikael Ahlerup


Bjuvfilm vinnare i filmfestival

 

FILM. När Fantastisk Filmfestival i Lund nyligen avslutades delades det nyinstiftade priset för bästa kortfilmsmanus ut. Dettta gick till Måns Wide och hans skånska manus Två kilometer från Bjuv. Han fick priset med följande motivering ”en rolig, välbalanserad och väldigt visuell genreidé, med tvära, underfundiga och oväntade kast mellan fantasy, diskbänksrealism och skånsk mylla. En skön liten film som vi alla ser fram emot att se. ” Utmärkelsen syftar till att främja produktionen av skånsk kortfilm, och ger 25 000 kronor i produktionspengar och tillgång till filmutrustning inför kommande filmer. Juryn bestod av Joakim Strand från Film i Skåne, Anders Banke från Solid Cine Rental, samt Julia Granath och Måns F.G. Thunberg från Fantastisk Filmfestival.

 

Hedersfilmer om barn
Juryn gav också två hedersomnämnanden, det första till Anders Gustafsson för manuset Trädkojan, med motivationen ”en absurd, men genomtänkt och varm historia om ett barn som tvingas växa upp alltför fort. En film som lyckas vara fullständigt oförutsägbar och fullständigt logisk på en och samma gång, med en härlig svart humor ”. Dessutom fick Tristian Seago ett hedersomnämnande för manuset Freud the Barber för att ”ha lyckats berätta en historia om ett barns skräckfyllda upplevelser av att förlora sina lockar, nästan helt utan dialog”. 070926


 

EU-forskning om nätkultur

UPPHOVSRÄTT. Vem äger kulturen i den digitala världen? Det tänker man diskutera i ett helt nytt tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Uppsala universitet, där ekonomer, jurister, informationsvetare och konstvetare tar ett helhetsgrepp om upphovsrätten i digital miljö.        

   Häromdagen fick de positivt besked från EU:s sjunde ramprogram, så nu väntar ett tvåårigt projekt som väntas påbörjas i slutet av 2007. Men, en inledande konferens om upphovsrätten i den digitala världen hölls redan i fredags.

 

Samlingsplatser analyseras

Traditionella definitioner av vad som till exempel är en författare eller en konsument utmanas och lagstiftningen släpar efter inom till exempel fildelning, MySpace, YouTube och andra interaktiva communities.

             – Detta är en väldigt stor fråga och det är olyckligt att debatten blivit så polariserad. Det har skapat en bild av att det bara handlar om fildelning, när frågan i själva verket omfattar en mängd områden, säger Eva Hemmungs Wirtén, docent vid ABM-institutionen, som kommer att leda den svenska delen av projektet. 070926

 

Craschdïet till Skåne innan Europa

 

HÅRDROCK. Det svenska hårdrocksbandet Crashdïet är tillbaka med ny skiva och turné efter dramatiken förra året, då sångaren och bandets grundare Dave Lepard hittades död i sin lägenhet. De flesta trodde då att det var slutet för bandet, då de själva meddelade på sin hemsida att de skulle sluta spela tillsammans. Men efter mycket övertalning och stöd från vänner, fans och Dave Lepards familj, har man gjort ett försök med en ny sångare Olli a.k.a Olliver Twisted från Finland.

 

Som hämtade från 80-talet

Crashdïet betecknar sig som ett så kallat sleaze rock- och hair metal-band från Stockholm, och får väl antas ha grundats 2000 (när spandex var helt ute) även om det därefter var en del bråk om hur konstellationen skulle se ut. Namnet ryktas både vara deras eget och en smärre stöld från Guns N´Roses låt Crashdiet, som aldrig nådde skivpressarna. Influerade av Los Angeles hårdrocksscen under 80- och 90-talet och gamla hjältar som Skid Row, Guns ’n Roses, Kiss och W.A.S.P. lyckades de fyra Stockholmskillarna på kort tid bygga upp en stor och trogen publik. År 2004 skrev de kontrakt med Universal Music och släppte debutalbumet Rest In Sleaze, som innehöll hit-singlarna Riot in Everyone, It´s a Miracle och Breakin’ the Chainz. Den sistnämnda resulterade i en guldskiva, och . Bandet turnerade hårt och var på gränsen till ett stort genombrott när tragedin drabbade dem i början av 2006. Nya Crashdïet, som är aktuella med skivan Unattractive Revolution i början av oktober, kommer till Skåne i höst och åker därefter på turné i Europa. 070926

 

 

Crashdïet kommer till Köpenhamn den 28/9, Helsingborg den 9/11 och Malmö nästkommande dag.

FOTO: EMA TELSTAR

 

Crashdïet tillbaka på banan igen.

 

Hamlet tillbaka på Kronborgs slott i Helsingör ikväll.

David Dencik i William Shakespeares klassiker Hamlet, i regi av Lars Norén.
FOTO: STIG HAMMARSTEDT

 

Noréns sista Hamlet på turné

 

Nu är det dags för turné med Lars Noréns Hamlet. Och naturligtvis ses premiären ikväll i Riddarsalen på Kronborgs slott, Helsingör.

 

DRAMA. Lars Noréns uppsättning av Hamlet på Romateatern på Gotland blev trots sommarens ostadiga väder en stor publikframgång. Cirka 20 000 personer såg uppsättningen som hyllades av nästan hela kritikerkåren. Vad de återstående missnöjda kritikerna inte gillade, kanske man kan avgöra vid ett besök på slottet någon av dagarna fram till den 30 september. Annars kommer chansen till både Hässleholm, Kristianstad, Lund och Växjö i början av oktober. Uppsättningen är Noréns sista i egenskap av konstnärlig ledare på Riksteatern.

  – Hamlet är en otrolig pjäs som ska läsas på nytt. Tematiken i Hamlet om relationen barn-förälder är något jag arbetat mycket med genom åren. I Hamlet finns urkällan till teater hämtat från Orestes och Oidipus; faderns krav på sonen och Oidipuskomplexet mellan son och mor, säger Lars Norén om pjäsen.

 

Blir TV-teater
Noréns förmåga att med avskalad enkelhet komma åt kärnan i de berättelser han tar sig an har under de senaste åren blivit hans signum. På Riksteatern har han tidigare satt upp Tjechovs Måsen som gjorde stor succé, både på turné i Sverige såväl som utomlands, och Ibsens Lille Eyolf som spelats med framgång både i Sverige och Norge. Huvudrollen som Hamlet spelas av David Dencik, känd för den breda publiken som Lasermannen i SVT:s kritikerrosade serie. Lo Kauppi, som med Riksteatern tidigare turnerat med Bergsprängardottern som exploderade, spelar Ofelia och Kungen – spelad av Iso Porovic, var senast med i teaterns Utvandrarna. Drottningen görs av Lil Terselius, engagerad vid Dramaten. Hamlet är producerad av Romateatern på Gotland och spelades in av Sveriges Television i somras. 070925

 

 

 


Birigt Cullberg

Birgit Cullberg avled 1999, 91 år gammal. Hon studerade balett för Kurt Jooss-Leeder och Lillian Karina, och var vid engelska Royal Theater (1952-1957). Därefter utsågs hon till regissör och koreograf vid Stockholms stadsteater. Hennes son Mats Ek tog över dansgruppen 1985.

FOTO: PAUL KNISPEL/BRILJANS.SE

 

 

 

Gamla Barn (1989), Cullbergbaletten.

Dansösen Lisa Drake i Gamla Barn (1989), koreografi av Mats Ek.

FOTO: URBAN JÖRÉN

 

Cullbergbaletten 40 år till Malmö

BALETT. För 40 år sedan, år 1967, bildade 59-åriga Birgit Cullberg Cullbergbaletten på uppdrag av svenska regeringen. Från att ha varit ett kompani på åtta dansare från fem olika länder består Cullbergbaletten idag av tjugo dansare varav fem är svenskar. Ensemblen har fram till nu dansat i 47 länder och är ett viktigt inslag i den internationella presentationen av svenskt kulturliv. Cullbergbaletten, som idag är en del av Riksteatern, har sedan starten gjort cirka 2 730 föreställningar. Av dessa är det Mats Eks Giselle, som med sina 308 föreställningar är det verk som kompaniet visat flest gånger.

   Som en del av 40 års-firandet gästar Cullbergbaletten Malmö Opera med två jubileumsframträdanden i helgen. Dessa består i en pausfri knappt en och en halv timme lång föreställning, kantad av festliga överraskningar med såväl tillbakablickar som nya stycken skapade särskilt till 40-årsjubileet. För koreografin svarar Birgit Cullberg, Mats Ek, Alexander Ekman och Johan Inger. 070925

Svansjön (1987)

I Malmö visas delar ur Cullbergbalettens Svansjön till helgen, här från 1987, med koreografi av Mats Ek.

FOTO: URBAN JÖRÉN

 

 

 

 

 

 

 

Birgit (2007)

Dansen Birgit (2007)utförs av Hlín Diego Hjálmarsdóttir, Alexandra Campbell och Banning Roberts. Alexander Ekman står för koreografin.
FOTO: URBAN JÖRÉN

 

 


 

Äppletavlan 2006 - vilket blir motivet i år?

På lördag lär äppelfantaster vallfärda till Österlen, till och med Hennes Majestät Drottning Silvia dyker upp. I år firas det lite extra.

FOTO: ANETTE ODELBERG

 

Protesterna riktades också mot att utländska odlare fick använda bekämpningsmedel som var förbjudna i Sverige.

   Året därpå togs importskyddet ändå bort och yrkesfrukt-odlareföreningen bestämde sig för att konkurrera med kvalitet och äkthet och gjorde något som man aldrig gjort förut –  satsade på marknadsföring av svensk frukt. Föreningen fick bidrag från Länsstyrelsen, Utvecklingsfonden, Simrishamn och Tomelilla kommuner som användes till en årslång opinionskampanj i massmedia för att öka konsumenternas intresse och kunskap om svenska äpplen.
   För att också förankra idéerna inom odlarkåren och hos den lokala och regionala befolkningen, kom idén att anordna en äppelmarknad i Kivik. Initiativtagare och projektledare var dåvarande sekreteraren i odlareföreningen, Kurt Lundholm.
   Den första gick av stapeln med 6 000 besökare den 16 oktober 1988 på ett höstpinat torg i Kivik, med en äppeltavla gjord av konstnären Helge Lundström, filmvisning om svensk frukt och Ernst-Hugo Järegård som underhöll publiken.

 

Äppeltavlan ett signum

Den traditionsenliga äppeltavlan, som är världens största konstverk i sitt slag, avtäcks i samband med invigningen. Den är skapad av Emma Karp Lundström, som har använt cirka 35 000 äpplen och 70 000 spikar till sitt hemliga motiv. Några ledtrådar finns dock. Det kommer att handla om Drottning Silvias närvaro, äppelmarknadens 20-årsjubileum och en liten vink till hennes pappa Helge Lundströms äppeltavlor. Emma har redan börjat arbeta med tavlan, som tar cirka en vecka att färdigställa.

 

Kivik firar 20 år med kungliga äpplen

 

ÄPPELFEST. På lördag firar äppelmarknaden i Kivik 20-årsjubileum. Skördefesten har så klart de svenska äpplena i fokus, men får i år konkurrens av Hennes Majestät Drottning Silvia som inviger marknaden vid lunchtid.

   Det var 1987 som allt började - den årligt återkommande festligheten har besvärligheterna för den svenska yrkesfruktodlingen att tacka. Under hösten 1987 rasade det så kallade Äppelkriget, och en häftig giftdebatt i svenska massmedier. USA och EG krävde att det svenska importstoppet för utländsk frukt under den svenska säsongen skulle tas bort. De svenska odlarna protesterade högljutt, eftersom man befarade att risken var stor för att lågprisimport skulle konkurrera ut den svenska frukten.

 

 

Emminenta gäster

Till marknaden kommer fler gäster från huvudstaden, bland andra Lars Berghagen, Lill Lindfors, Stefan & Kim och en rad andra artister. Årets Guldäpple ska också delas ut och det är Sveriges Biodlares Riksförbund som får ta emot priset för att ”biodlare gör stora insatser tillsammans med små insekter”. Redan på fredag tjuvstartar man med Allsång på Hamnplan, då Anders Granström är konferencier och allsångsledare. På scen syns Mats Paulson, Gotte Roland Gottlow och lokala talanger. 

 

Pippi på äpplen

Överallt syns också utställare av olika äpplekreationer, och så matgatan där några av Österlens framgångsrika matkreatörer bjuder på smakprover av sina äppelrätter. På Kiviks Musteri och Äpplets Hus är det full aktivitet hela helgen – där gäller bland annat fabriksvisning, en färgsprakande utställning med mer än 300 äppelsorter, eller så kan den som fått skador och sjukdomar på sitt äppleträd få råd av äppeldoktorn. Biodlaren Henry Andersson finns på plats för att visa upp ett levande bisamhälle och berätta mer om sitt yrke.

   Förra året kom över 21 500 besökare till äppelmarknaden – då underhöll Tommy Körberg och Peter Jöback som varit med flera gånger tidigare. Genom åren har det varit mycket trafik på de Österlenska vägarna i samband med den helgen. De som ska dit bör nog köra i god tid… 070924

 

LILL ERIKSSON


Omtumlande dans om ungas syn på livet

 

DANS. I morgon kväll är det premiär för dansföreställningen Inaff med koreografen Lena Josefssons eget danskompani Raande-Vo. Dansen visas på stora scenen i Hässleholms kulturhus och är ett spännande och pulserande rytmiskt verk med sex unga dansare som agerar i fantasieggande masker i ett tätt och dynamiskt samspel.

Samarbete med unga

Inaff är en suggestiv lek med utgångspunkt i unga människors allvar, drömmar och verklighet. De sex dansarna är noga utvalda vid internationella auditions för att gestalta det mångkulturella inslaget. Föreställningen har producerats i nära samarbete med barn och ungdomar i Örebro där Lena Josefsson tagit tillvara på barns tankar och reflektioner. Resultatet är en omtumlande och ömsint föreställning om unga människors utsatthet och livsaptit.

 

I skola och på turné
Dansarna är stationerade en hel vecka i Hässleholm eftersom föreställningen även visas för kommunens samtliga elever i årskurs åtta. Det innebär totalt sju föreställningar för cirka 1 000 elever, som Barn- och Utbildningsförvaltningen hjälper till att finansiera. Perstorps och Kristianstads kommuner skickar 450 av sina elever till två föreställningar och detta ska bli starten på ett nytt överkommunalt arbetssätt som inte enbart ska främja den moderna dansen. Även elever i kommuner utan tillgång till bra dansscener ska i och med samarbetet få uppleva modern dans av hög internationell kvalitet. Men föreställningen riktas inte bara till ungdomar, utan också för den mognare publiken.
   Inaff ingår i den regionala dansfestivalen SALTO och kommer att turnera med föreställningar i övriga Skåne och Halland. 070924

 

LILL ERIKSSON

Inaff med premiär i morgon kväll i Hässleholm.

Dansarna i Inaff förmedlar ungdomars syn på livet.

FOTO: LIU CHUN

 

 

OM Lena Josefsson

Hon startade sitt eget danskompani Raande-Vo redan 1988, som har sin bas i Örebro, men turnerar både i Sverige och internationellt. Lena Josefssons uppväxt och arbete i Zaire finns ständigt med i föreställningarna och hennes samarbete med afrikanska dansare har pågått i många år. Under åren 1997-2000 var hon konstnärlig ledare för Skånes Dansteater och fick som första koreograf  Cullbergpriset 1999 och senare samma år erhöll hon Thalia-statyetten.

 


 

Osynlighet kan bli verklighet

 

FORSKNING. I åratal har forskare världen över försökt skapa något som kan liknas vid de osynlighetsmantlar som finns i filmens värld. Hittills har det bara varit möjligt i sagorna eller i science fiction – så som i Star Trek eller i Harry Potter.

 

Snart är Harry Potter kanske inte ensam om att kunna göra sig osynlig.

Hur gör Harry Potter sig osynlig? Forskarna försöker komma på tricket så att fler kan undgå att synas.

FOTO: SANDREW METRONOME

 

Men nu verkar forskarna vara hemligheten om osynligheten på spåren. Den amerikanska forskningstidskriften Physical Review Letters of American Physical Society har publicerat en artikel som baserar sig på ett samarbete mellan forskare från KTH i Kista och Zhejiang University i Kina.
   – Vi är mycket glada. Det är alltid roligt när ens forskning uppmärksammas av den internationella forskarvärlden, säger forskargruppens ledare Min Qiu vid KTH.

 

Böjer ljus
Föremål ska kunna göras osynliga om man böjer ljus runt dessa. Forskare i USA och England har nyligen tagit de första stegen för att skapa en sådan osynlighetsmantel som till exempel Harry Potter använder sig av. Det svensk-kinesiska samarbetet har resulterat i en teoretisk studie som bekräftar att det amerikanska arbetet kommer att resultera i perfekt osynlighet om man har rätt metamaterial.
   – Det är inte vi som kommit fram till idén hur man åstadkommer osynlighet, förklarar Min Qiu. Men vi har teoretiskt kunna bevisa att den föreslagna manteln (kolumnen) verkligen är perfekt för den förslagna våglängden av ljuset. Ett annat viktigt resultat är att en mycket liten avvikelse i manteln kan medföra att det osynliga objektet blir synligt igen.


Bara på mikrovågsnivå
Nyckeln till det hela är att metamaterial tvingar ljuset att följa en viss bana. När elektronmagnetiska vågor passerar genom osynlighetsmanteln kommer den att föra ljuset runt objektet för att sedan återgå till den ursprungliga banan utan att störa det yttre fältet.
- Det är än så länge helt teoretiskt, understryker Min Qiu. En grov demonstration har gjorts av professor David Smiths forskningsgrupp vid Duke University i USA. Manteln fungerar på mikrovågsnivån - alltså ännu inte för synligt ljus.

Men innan osynlighetsmanteln kan skrivas på barnens önskelistor måste en hel del problem lösas, också det största som är kravet på en helt defektfri mantel. 070924

 

LILL ERIKSSON

 


 

Mångkulturell fest för Malmöungdomar

 

EU-PROJEKT. Under den första helgen i oktober ska Malmö gunga till pulsen av stadens framtida musikstjärnor. Gunga Malmö – Wag the city – ska också lyfta fram de stora visionerna, i den sista delen av Europarådets ungdomskampanj som hålls i Stapelbäddsparken.

Det är stadens ungdomsföreningar som får presentera sin framtidsbild av Malmö och det gör dem bland annat genom problemjeopardy, rap-karaoke, tortyrkammare och fördomsspel. Och så kommer framtidshoppen som på scenen får tolka specialskrivna, låten “Gunga Malmö”.

 

För äldre ungdomar

Det är Spiritus Mundi som i samarbete med Stapelbäddsparken och Kaospiloterna, på uppdrag av Malmö stad och Ungdomsstyrelsen arrangerar det hela.    De räknar med hundratals ungdomar, mellan 18-30 år, som kommer för att ta del av Malmöungdomarnas egna tankar om hur deras gata skulle utformas om deras drömmar slog in. Evenemanget går under tunga teman som hållbar utveckling, samverkan, jämställdhet, deltagande, mänskliga rättigheter och mångfald. Tanken är att ungdomsföreningarna på detta sätt ska knyta kontakter, och att presentera sig för de europeiska delegaterna.

 

Stort engagemang

Ett stort antal föreningar med tema-anknytning finns på plats. Bland andra Amnesty International Malmö, Nätverket mot hedersrelaterat våld, Ungdom mot Rasism, Terrafem, CISV Sverige (Children´s International Summer Villages), Handikapps-föreningarnas Samarbetsorganisation, Rörelsen Gatans Röst och Ansikte, ABF-projektet Trappan, Drömmarnas Hus/New City, Rädda barnens Ungdomsförbund, PeaceQuest, Föreningen för Idrott för Handikappade, Fryshusdelen Elektra Malmö, Sensus, Arena 305, Selfmade, Sea-U och Hungerprojektet. 070921

 

Fotnot.

Europarådets ungdomskampanj European Youth Forum har pågått från juni 2006 och avslutas nu i september 2007. Kampanjen går under namnet All Different - All Equal och behandlar teman kring mångfald, mänskliga rättigheter och delaktighet, med totalt 42 deltagande länder.

   En svensk kampanj tar vid och pågår till 2009, under organisationen Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU. Integrations- och jämställdhetsdepartementet står värd för den Europeiska avslutningskonferensen The End of the Beginning.

 

Leslie sjunger Gunga Malmös officiella låt.

Leslie sjunger in den officiella versionen av låten Gunga Malmö tillsammans med Petricks från Prominent. Den 6 oktober framförs den i Stapelbäddsparken.

 

 

 

OM Spiritus Mundi

 

Det är en politiskt och religiöst obunden förening som syftar till att skapa mötesplatser för barn och ungdom ur ett mångkulturellt perspektiv.

Föreningen arbetar aktivt med internationell kulturdialog med musiken som verktyg. Sedan januari 2006 samarbetar man med Musik i Syd, i projektet Möten - Musik – Mångfald, för Malmös skolor.

Cirka 20 scenartister, producenter, informatörer, grafiker och filmare finns knutna till verksamheten.

 

 


 

Fyra årstider på gammal sträng

 

BAROCKT. Om en knapp vecka stannar violinsolisten Gottfried von der Goltz till i bland annat Kristianstad och Helsingborg för att leda kammarmusikensemblen Concerto Copenhagen – till vardags kallad CoCo.

 

Snart ljuder historiska instrument i Kristianstad.

Hur det lät på Vivaldis tid, går att uppleva i Skåne om mindre än en vecka.

FOTO: MUSIK I SYD

 

 

Bara gammalt gäller

Tillsammans framför de Vivaldis ”De fyra årstiderna” i konserthusets stora sal.

   – Vivaldi berättar på ett sätt en saga – en kantat, dock utan text. Soloviolinen är hela tiden i dialog med orkestern och berättar med sitt tonspråk sagan om årstiderna och naturens gång, säger von der Goltz. Han har spelat Vivaldis musik under många år, samtidigt som Concerto Copenhagen är Danmarks främsta specialensemble för tidig musik. Enligt violonisten är det av särskild betydelse att De fyra årstiderna framförs på just historiska instrument.

   – Jag tycker att det är mycket mer attraktivt att spela denna expressiva musik på barockens instrument än på moderna. Von der Goltz är framgångsrik violinist inom den tidiga musiken och konsertmästare i Freiburg Barockorkester.

 

Kammarmusikensemblen CoCo bildades 1990 av danska och svenska musiker och spelar musik från 1600-talet fram till 1800-talet på historiska instrument. Men, det här blir första gången de spelar De fyra årstiderna. Orkesterns konstnärlige ledare, cembalisten Lars Ulrik Mortensen, har tillsammans med CoCo kombinerat mindre känd skandinavisk musik med musik från bland annat barocken. Därmed har man lyckats få fram en nordisk friskhet till klassiska konsertprogram.070921

 

Helsingborgsfinsk singelsuccé

 

LISTETTA. Nyligen skrev vi om nya sångerskan Anette Olzon, som tagit över micken i hårdrocksbandet Nightwish. Nu får både hon och bandet bekräftat att även nya lyssnare, utanför metalsegmentet, uppskattar musiken. I veckan toppar gruppen mängder av hitlistor i Europa, med nya singeln Amaranth från den kommande skivan Dark Passion Play.

 

1 FINLAND

1 SPANIEN

1 UNGERN

1 NORGE

1 UK (Rock)

4 DANMARK

5 UK (Indie)

13 SVERIGE

14 SCHWEIZ

16 TYSKLAND

33 ÖSTERRIKE

47 HOLLAND

120 UK (Top 200)

070920


 

Unga skåningar i prisbelönta Svanholms Singers sjunger hemma i Sydsverige i höst.

FOTO: KEN ZATO

 

Prisbelönad ung kammarmanskör hemma i Sydsverige igen

 

KÖRSÅNG. Nu är det dags för bland andra Karlshamnsborna att få uppleva manskörsång på hög nivå. Nu snackar vi inte sega gubbar som sjunger lite när de känner för det. Det handlar om 20 unga män från Lund- och Malmötrakten, i åldrarna 24 till 34 år – som tuktas av en äldre kvinna.

 

Meriterad dirigent

Nåja, dirigent Sofia Söderberg Eberhard är bara 35 år, men gammal i gamet. Hon leder kören sedan 2001 och har studerat sång, piano, orgel och kördirigering vid Musikhögskolan i Malmö där hon tog kyrkomusikerexamen 1997. Denna har hon byggt på med en examen i barockcello vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

   Så gott som varje år kammar hon hem något dirigentpris, senast för bästa dirigering vid Madetojafestivalen i finska Lahtis, 2005 och vid C. A. Seghizzi i Italien förra året, tillsammans med Svanholms Singers som manskören kallar sig.

 

Ungt, rent och brett

Lundakören bildades 1998 och har under kort tid etablerat sig som en av Sveriges mest framstående kammarmanskörer. Internationella körtävlingar, som Tallin International Choir Festival i april, lämnade man som vinnare och turnerar nu flitigt i olika länder.

   I repertoaren ligger allt från sakral musik av Tallis och Rachmaninov till profana verk av Beethoven, Alfvén och den nutida estniske kompositören Veljo Tormis. Sommaren 2005 gjorde kören sin femte Japanturné, varpå en livekonsert senare släpptes som en av fem skivor. Svanholms Singers har gått in för att utveckla ett unikt uttryck, genom unga röster och med exakt intonation, som sägs gå hem både hos den yngre och den äldre publiken.

   – Framträdandet handlar mycket om inlevelse, glädje och ungdom samtidigt som vi gör unika tolkningar av klassisk musik, berättar en av sångarna, Martin Stervander. Närmast sjunger kören i en kammarkonsert i Asarums kyrka nu på söndag och senare i höst en konsert i Simrishamn den 14 oktober. 070920


 

 

Svenska floran invaderas enligt Lundaförening.

Skåningar ut på natursöndag

 

På söndag gäller lokal naturvård

 

MILJÖ. På söndag ska det myllra av aktiviteter i Skåne. Då arrangerar Länsstyrelsen för första gången LONA-dagen - lokala naturvårdens dag.

   – Den ger skåningarna möjlighet att på plats följa vad lokala krafter kan åstadkomma på naturvårdsområdet, berättar Magnus Berglund på Länsstyrelsen som beviljat stöd till 119 lokala naturvårdsprojekt i Skåne.

 

Länsstyrelsen lovar effekter

I 12 av Skånes kommuner uppmärksammas alla naturvårdsprojekt som tillkommit genom lokala initiativ. På programmet står uteklassrum i Kristianstads vattenrike, exkursioner utmed Saxån, guidade turer, tipsrundor, kanotpaddling, musikunderhållning och invigning av naturreservat.

   – Initiativet kommer ifrån Naturvårdsverket och LONA-dagen genomförs i hela landet, säger Magnus Berglund. Staten har sedan 2004 satsat 300 miljoner kronor på lokala naturvårdsbidrag som ger Sveriges kommuner och föreningar möjlighet att jobba med naturvård i hemtrakten. Pengarna går till flera olika typer av naturvård, där friluftsliv och folkhälsa är viktiga komponenter. Syftet med bidragen är att få igång naturvårdsarbetet i de små kommunerna. I Skåne är samtliga 33 kommuner inblandade i minst ett lokalt naturvårdsprojekt.

   – De här pengarna går till konkreta naturvårdsåtgärder som kommer att ge långsiktiga effekter, säger Magnus Berglund som är mycket nöjd med satsningarna.

 

Lunds Botaniska om invasion

Frågan är om något av projekten går in för att rädda den svenska floran. Enligt en färsk inventering utförd av Lunds Botaniska förening invaderar nya växtarter den inhemska floran.

   – Problemet är att spridningen av främmande arter idag sker allt snabbare i takt med ökat resande och ökad världshandel, säger Nils Carlsson från Länsstyrelsens miljöavdelning. Rapporten beskriver i detalj hur 14 av de mest hotfulla arterna sprider sig i Skåne. De kommer bland annat från Asien och Nordamerika.

   – Alla känner till problemet med invasiva mördarsniglar, men få har fått klart för sig att samma trend äger rum även på växtsidan, säger Nils Carlsson. 070919

På söndag blir det aktiviteter i det gröna i samband med LONA-dagen.

FOTO: ARNE OLSSON

 


 

 

Facket vill märka restauranger


KROGEN. Nu ska de schysta restaurangerna lyftas fram. Det tycker i alla fall Hotell- och restaurangfacket som i ett brev till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i dag lämnar förslag till ett samarbete kring märkning av restauranger med schysta villkor.

 

”Cyniskt utnyttjande”
Bakgrunden är fackets arbete för att restauranggäster ska ha möjlighet att välja restauranger med schysta villkor för de anställda. Arbetsmarknadsministern har initierat ett arbete för att åstadkomma en märkning av arbetsplatser med en bra arbetsmiljö och det vill facket haka på.
   – Kollektivavtalen utgör ett golv för schysta villkor i form av löner pensioner och försäkringar. Vår entydiga erfarenhet är att restauranger som saknar kollektivavtal också erbjuder sämre arbetsmiljö. Det handlar ibland om ett cyniskt utnyttjande av dem som redan har en utsatt situation på arbetsmarknaden som unga kvinnor och personer med invandrarbakgrund, säger Ella Niia, förbundsordförande i Hotell- och restaurangfacket.

 

Kunderna kan styra

Hon menar att konsumenternas inflytande blir en allt viktigare maktfaktor. Därför har man påbörjat ett arbete med att publicera en lista över restauranger med bra villkor för de anställda. För att välja sådana restauranger kan man gå in på fackförbundets hemsida för att få veta vilka ställen man kan besöka.
   – Nu vill vi gå vidare också med en märkning av restaurangerna. Eftersom arbetsmarknadsministern visat ett intresse för märkning av arbetsställen med schysta villkor vill vi gärna inleda en dialog om hur en märkning av restauranger med kollektivavtal skulle kunna se ut, avslutar Ella Niia. Tidningen har sökt arbetsgivarorganisationen för en kommentar av förslaget. 070918


 

 

Äventyren ska standardiseras.

Bland annat äventyren på hög höjd ska ses över.

FOTO: ALLTOMVEN.SE

 

Äventyren standardiseras i höst

EUROPA. Äventyrsbanor blir allt vanligare och har länge använts bland annat av företag som vill satsa på teambuildingaktiviteter. Nu är en europeisk standard på gång som ska göra äventyrsbanorna säkrare.

 

Banor ska underhållas
Att ta sig igenom en äventyrsbana ibland högt över marken är en omtyckt aktivitet på konferensen, möhippan eller

lägerskolan. Antalet anläggningar i Sverige och Europa ökar och de finns i varierande svårighetsgrad. Men numera får de inte byggas hur som helst – en ny europeisk standard beskriver hur en säker bana ska vara konstruerad och hur det löpande underhållet ska gå till.
   – Att ge sig upp i en äventyrsbana ska vara en utmaning och en upplevelse, och med rätt information och utbildade instruktörer ska det också vara rimligt säkert. Med gemensamma riktlinjer på plats kan alla arrangörer ha samma säkerhetskrav vilket gynnar användarna, säger Reidun Löwendahl, projektledare på Swedish Standards Institute, SIS. De har tillsammans med Konsumentverket, JE Naturcraft Consulting KB, Äventyrarna i Gästrikland AB och Svenska Trädmästarna KB arbetat fram standarden med kollegorna inom EU.

 

Mera regler

Regelverket väntas bli klart under senhösten och beskriver förutom konstruktion och underhåll även vilka instruktioner deltagarna ska få, hur utrustningen ska fungera, vilka åldersgränser som gäller och vilka skyltar som ska finnas på plats. Standarden innehåller även exempel på checklistor för säkerhetsgenomgång av banan. 070918

 


 

 

Princess

Den animerade filmen Princess fick en Guldmelies i Lund igår.

 

 

Lund står värd för fantastisk film

 

FILM. Just nu pågår Fantastisk Filmfestival, FFF, i Lund, med fokus på filmgenrer som science fiction, fantasy och skräckfilm. FFF är Sveriges medlem i European Fantastic Film Festival Federation, som varje år delar ut Guldmeliesen (Méliès d’Or), uppkallad efter den franske filmpionjären Georges Méliès. I år är det svenska FFF som står som arrangör av Guldmeliestävlingen.

 

Antiporrfilm vann

Vinnarna presenterades igår mitt under filmfestivalen. I långfilmskategorin blev det en Guldmelies till dansktyska antiporr-filmen Princess och i kortfilmskategorin tog norska Sniffer hem priset vid en ceremoni i Lund. Juryn motiverar utnämnandet med att vinnaren har lyckats blanda Manga–stil med hemfilmen och att filmen är moraliskt komplex som återger en berättelse om våld och pornografi.

– Juryns val är ett bevis för att det danska filmklimatet aldrig upphör att vara intressant. Med två starka filmer nominerade i årets tävling samt även en Guldmeliesvinnare förra året, kan man inte annat än buga för våra grannars stora framgångar. Princess är nyskapande i sin stil och kontroversiell i sitt ämne. Den är en viktig kommentar i en ännu viktigare debatt. På alla vis en värdig vinnare, säger Lars Diurlin, festivalchef på FFF. I kortfilmskategorin tog även norska Sniffer hem en Guldmelies.

 

Premiär vid festival

Sedan starten 1995 har närmare 700 filmer från ett 30-tal länder visats på den här filmfestivalen, såväl kortfilmer som långfilmer. Majoriteten av filmerna får sin Sverigepremiär, liksom festivalen var först i Sverige med att visa moderna klassiker som Face/Off, Donnie Darko, A Tale of Two Sisters och Serenity. I Lund fortsätter filmfestivalen på biograferna vid Västra Mårtensgatan 12, Kyrkogatan 3 och i stadshallen på Stortorget fram till och med lördag, med ett stort antal kort- och långfilmer varje dag. 070917

 

LILL ERIKSSON


 

Peter Alvarsson

Peter Alvarsson tror sig ha metoden som reducerar den illegala fildelningen.

FOTO: INGEMAR BYGDESTAM

”Vattenmärkning” konkurrerar med illegal nedladdning

FILDELNING. Det finns sätt att stoppa illegal nedladdning av filmer. Genom en ny metod som går ut på att vattenmärka filmer kan man slopa det krångliga kopieringskyddet. Om filmen skickas vidare illegalt kan man spåra filmen och nätpiraten.

– Det här kommer att förändra tankesättet kring filmdistribution, spara kostnader och rensa bland mellanhänderna samtidigt som filmbolaget får betalt och filmälskarna kan se filmen helt legalt, säger Peter Alvarsson, operativ chef på Headweb som uppfunnit metoden.
Enligt företaget tar cirka 1,3 miljoner svenskar varje år hem film och musik illegalt via fildelning över nätet. Av de drygt 20 miljoner DVD-filmer som köps varje år räknar filmbranschen med att var tionde kommer att laddas hem lagligt 2010.
Utvecklaren räknar med att filmbolagen vill tillhandahålla sina filmer om man vet att man kan spåra nätpirater genom vattenmärkningen. Kunderna får ett nedladdningsformat som kan användas oberoende av operativsystem och filmerna distribueras via bittorrenttekniken, det vill säga fildelning.
Under första året tror man sig svara för 70 000 nedladdningar och räknar med att på sikt kunna ta halva marknaden för legalt nedladdade filmer via nätet.
– Vi har kapacitet för en miljon nedladdningar och räknar med att ha 20-25 procent lägre priser än vanliga butiker, säger Peter Alvarsson.

Teknik även för utlandet
Plattformen fungerar i princip på allt som kan digitaliseras. Inte minst kan plattformen tillämpas på HD TV som ställer större krav på distribution. Idag finns inga plattformar som kan klara de datamängderna. Företaget har redan siktet inställt på en internationell lansering.

– Efter Sverige följer de skandinaviska länderna eftersom filmrättigheter ofta omfattar våra grannländer. Det tredje steget är den europeiska kontinenten. 070915

 

På onsdagens prova på-aktivitet fick Malmöborna lära sig att plataner själva håller sig rena och snygga.

Lunds Naturskyddsförening på kort trädexkursion i Slottsparken, då åhörarna fick lära sig om den väldigt giftiga idegranen och varför man så gärna planterar plataner i städer. FOTO: LILL ERIKSSON

Ont om mångfald i det gröna

 

 

Brett program lockade smal publik

 

NATUR. I går var Friluftsforum i Malmö, på temat Mångfald i det gröna. Ganska grönt blev det, men mångfalden var svårflirtad, då det bara kom ett fåtal gäster.

 

Mångfald i arrangörsledet

Forumet arrangeras även i Göteborg, Stockholm och Umea. I Malmö är det Friluftsrådet, Naturvårdsverket, Studiefrämjandet och Malmö stad som står bakom evenemanget i samverkan med Naturskyddsföreningen, Malmö Naturskola och Friluftsfrämjandet. Med så många inblandade kan man tänka sig en hel del deltagare, men så var inte fallet den här onsdagseftermiddagen. Så grön mångfald finns all anledning att satsa vidare på.

Alla som är intresserade av friluftsliv som bor i Skåne och är född i ett annat land var välkomna till dagen, som handlade om olika organisationer, kulturer, mat och musik. Likaså fick infödda svenskar chansen att lära sig hur andra kulturer använder naturen genom ett kort föredrag av Zahra Bayati som berättade hur det är att vara invandrare och ledare inom svenskt friluftsliv.

 

Språkbarriärer

Slutligen kom så äntligen ett gäng killar som hämtats av Stadsdelsförvaltningen. Ett fåtal av dem kunde lite svenska och engelska och berättade att de skulle delta i prova på-aktiviteterna, som de hade fått för sig handlade om spöfiske. Just detta var något de kände igen från sitt hemland Afghanistan och Irak – fiske fungerar likadant världen över och något de ägnat åtskilliga timmar åt under sin uppväxt.

   – Det är skönt att vara ute i friska luften, sa en av deltagarna. Förhoppningsvis uppskattade de utomhusaktiviteten, trots att de snart fick erfara att det inte alls handlade om fiske, utan om att paddla kanot i kanalen.

   My Kjellberg är aktiv medlem i Fältbiologerna och försökte ragga deltagare från andra kulturer utanför Stadsbiblioteket. Hon hade svårt att göra sig förstådd och fick inte napp. Hänger det med en tolk under fågelskådningen?

   – Nej det gör det inte, men många kan nog engelska, säger hon. När föreningen fick förfrågan tackade de med glädje ja, eftersom de anser att det är mer värdefullt att väcka ungdomars intresse än de yngre barn som man normalt arbetar med. För dem var forumet i onsdags det första eventet med mångfaldstema, denna gång en grundfågelskådning i Slottsparken utan så värst mycket mångfald. Hur har inbjudan gått ut och på vilka språk?

   – Den har gått ut via Fritid Malmö till alla föreningar som de har registrerade. Studiefrämjandet har gått ut till sina medlemsorganisationer och avdelningar i Skåne. Alla skolor och alla stadsdelar i Malmö har fått den. Region Skåne och HUT Skåne har sänt ut den till sina nätverk, säger ansvarig på Studiefrämjandet Nette Sjögren. Senare skulle kvällen avslutas med det som brukar fungera - den gränsöverskridande maten och musiken.

 

Av Lill Eriksson, 070914

 

 

 


 

Onormala kultur-kvällar om svåra frågor

 

FÖREDRAG. I Hässleholm tar utställningar, konserter, teater och föredrag i höst upp den svåra frågan vem som egentligen är normal. Det handlar alltså om annorlunda och allvarlig kultur, men inte desto mindre viktig.

 

Dolda handikapp i fokus

Det är kulturförvaltningen och Studieförbundet Vuxenskolan som står bakom arrangemangen, av vilka det första hålls i kulturhuset den 17 september med fri entré.

   Just den kvällen inbjuds publiken delta i ett samtal kring  barn och ungdomar med dolda funktionshinder. I skola och samhälle pågår en tydlig avgränsning mellan de barn och ungdomar som fått olika diagnoser som till exempel DAMP, ADHD eller Aspergers, mot de de barn och ungdomar som saknar medicinsk diagnos och därför ses som mer normala.

 

Öppet samtal

Specialläraren Mikael Koenen berättar hur man arbetar med barn med olika diagnoser, på deras egna villkor i skolan. Han startade skolornas förebyggande arbete mot mobbning
och är manuskrivare till Casinorevyn, samt författare till två böcker om Jonathan - en kille med funktionshinder. I samtalet kommer också psykologen Marjatta Elmelid in, hon medverkar i neuropsykiatriska utredningar i sitt arbete på avdelningen för Barn- och Ungdomspsykiatri i Hässleholm. Hon utreder unga drabbade människor som till exempel Hässleholmsbon Christian Cederholm.

Christian Cederholm inleder första kulturkvällen med ett allvarligt samtal om vem som egentligen är normal.

Hässleholmsbon Christian Cederholm berättar öppet om sin sjukdom på en av Hässleholms kommuns kulturkvällar.

                                                              FOTO: ULRIKA GÖTHENQVIST

 

Han fick diagnoserna ADHD och atypisk autism med drag av Aspergers syndrom först när han var 23 år gammal. Han inleder den första kulturkvällen om hur han upplevde sin uppväxt fram till i dag då han är 27 år, lyckligt gift och full av livsglädje.

 

Av Lill Eriksson, 070914


Led Zeppelin på scenen igen


ÅTERFÖRENING. Led Zeppelin lade av när trummisen John Bonham dog 1980. Sedan dess har bandet bara gjort  två enstaka spelningar, med hans son Jason Bonham som ersättare, vid Live Aid 1985 och vid skivbolaget Atlantics 25-årskalas 1988. Gitarristen Jimmy Page och sångaren Robert Plant turnerade också tillsammans 1995, bland annat på Roskildefestivalen. Nu återförenas alla för en enda spelning – i London den 26 november på O2 Arena.

 

Samlar in pengar
Återigen är det Jason som sitter med trumpinnarna när bandet deltar på en välgörenhetsgala för drygt 20 000 välbetalande gäster, till minne av Atlantics grundare Ahmet Ertegun. Pengarna som samlas in vid galan ska gå till universitetsstipendier i Storbritannien, Turkiet och USA. Med på galan finns också Pete Townshend, Bill Wyman and the Rhythm Kings, Paolo Nutini och Foreigner där Jason Bonham numera är medlem.

   Page, 63, Plant, 59 och John Paul Jones, 61 bildade Led Zeppelin som räknas som hårdrockens skapare och utvecklare med en karriär från 1968 fram till 1980. Förra året tilldelades de tre efterlevande medlemmarna Polarpriset i Stockholm.

070913


 

David Batra vill få oss att skratta även genom mobilen.

 

Premiär för komedi i luren

 

Komedi-teve med David Batra och Henrik Schyffert i mobilen

 

MOBILNÖJE. Komedi i teveluren är ett av många grepp att jaga nya kunder till mobiloperatörerna. Numera kan man se den svenska stå-upp-eliten med bland andra David Batra och Henrik Schyffert i mobilen. 
   Kanalen Comedy-TV har inlett ett exklusivt samarbete med en av de svenska mobiloperatörerna och visar hundratals klipp med kända komiker som Johan Glans, Johan Rheborg, Özz Nujen, Magnus Betnér, Peter Wahlbeck, Anna-Lena Brundin, Zinat Pirzadeh, Adde Malmberg och Lennie Norman. 
   – Det ska bli jättekul att stå på scenen och säga saker på kvällen på klubben och sedan kan folk se det i sina mobilen på väg till jobbet nästa morgon, säger Henrik Schyffert. 
    Tjänsten kommer att kosta 69 kronor i månaden och är bara tillgänglig i ett begränsat antal mobilmodeller. 070913

 

 

Framöver drar David Batra sina skämt även i mobillurar.

FOTO: DAVID BATRA


Lund 2014 presenteras i höst

 

KULTUR. Efter en lång tid av arbete med koncept, projektutveckling och förankring öppnas nu kulturhuvudstadsprojektet Lund 2014 för allmänheten. Den 11–14 oktober öppnar två utställningar samtidigt som det är ett år kvar tills ansökan om att bli Europeisk kulturhuvudstad ska skickas in till regeringen.

 

Konstnärer visar konceptet

Vid det veckoslutet görs den gamla bankbyggnaden på Kyrkogatan, mitt emot Domkyrkan, om till kulturhuvudstad-central. Där visas en informationsutställning som beskriver Lund 2014s koncept och konstutställningen Capital, som genom 20 svenska och internationella konstnärer ska gestalta det hela.

   Parallellt till utställningarna kommer representanter från de blivande kulturhuvudstäderna Essen och Stavanger att presentera sitt arbete. Paneldebatter, visningar, teater, musik, barnverksamhet utlovas också efter invigningen på torsdagen.

 

Vill skapa framtidsdebatt

Tanken är att utställningsdagarna ska väcka många tankar och samtal om kultur, stad, landsbygd, livskvalitet och framför allt om Lunds framtid.

   Lund är den stad i Sverige som lägger ner överlägset mest pengar på projektet. Hela 52 miljoner kronor har än så länge avsatts, och det är mer än dubbelt så mycket som Umeå, som satsar näst mest.

   – Det är mycket pengar samtidigt är det en medveten satsning från Lunds sida med tanke på att vi vill utveckla kulturlivet. Det är en ambition att på olika sätt markera att vi vill vara en kulturhuvudstad, sa Gösta John Bredberg (fp), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lund till SR i våras. De 52 miljonerna beräknas räcka fram till 2009, därefter behövs påfyllning för åren fram till 2014.

 

Påkostat i spartider

Kalmar och Norrköping kommun genomför projektet inom ordinarie verksamhets budget eller skjuter till under miljonen. Tidigare i år har det framförts kritik att så mycket pengar låses i projektet, samtidigt som kultur- och fritidsnämnden i Lund föreslås göra omfattande besparingar, på bland annat fritidsgårdar och stadsdelsbibliotek.

   – Vi har inte studerat strategierna hos våra konkurrenter även om vi följer vad de gör. Vi ser den här satsningen som en process som går ut på att stimulera hela kulturlivet i Lund, oavsett om vi blir kulturhuvudstad eller inte, menar Bredberg.

 

Av Lill Eriksson, 070913

 

 

 


Samtal om etik på teatern

 

PRATSTUND. I anslutning till premiären av pjäsen Brott och straff arrangerar Malmö Dramatiska Teater en samtalskväll om etik. Det är på måndag den 17 september som publiken tillsammans med Ann Heberlein, teologie doktor och forskare i etik i Lund, samt Björn Gustavson, specialist i klinisk psykologi och forskare vid Institutionen för psykologi vid Lunds Universitet ges tillfälle för djupa samtal kring frågor som pjäsen kan ge upphov till.

   Teaterchefen Petra Brylander är moderator i diskussionen om vad som är rätt och fel. Kanske kan gruppen som samlas på Hipp få klarhet i om höga ideal rättfärdigar låga handlingar, finns medfödd ondska eller frågan om människors lika värde.

 

Av redaktionen, 070912Shout Out Louds åker (o)ut igen

 

MER TURNÉ. I april kom Shout Out Louds andra album ”Our Ill Wills”, producerat av Björn Yttling från Peter, Bjorn and John. Då hände något på hemmaplan, det blev spelningar hela sommaren och de nu söndertjatade singlarna ”Tonight I Have to Leave It” och ”Impossible” fick hjulen att snurra på.

   I höst återstår fem tillfällen att se bandet i Sverige sedan försvinner de på internationell turné i Europa och i USA, med bland annat The Concretes som förband.

 

Oanade följder
På senaste USA-turnén, år 2005 åkte The Essex Green med som förband till Shout Out Louds. Banden blev så goda vänner att Sasha Bell i The Essex Green döpt sin nyfödda dotter efter Bebban i Shout Out Louds. Vilka blir följderna denna gång?

 

Av redaktionen, 070912

Shout Out Louds

I morgon och övermorgon spelar Shout Out Louds i Helsingborg respektive Lund - några av de sista spelningarna i Sverige på ett bra tag framöver.                                                                          FOTO: JONAS ISFÄLT


Jens Lekman stannar till i Sydsverige.

Jens Lekman kommer till Sydsverige och sjunger sånger från sin kritikerrosade platta.                                                   FOTO: KRISTIN LIDELL

 

 

 

 

 

 

Turnéstopp i Sydsverige

 

2007-09-19 Göteborg Nefertiti (med Todd Barry)
2007-09-20 Göteborg Nefertiti (med Todd Barry)
2007-09-21 Hässleholm Markan (med Todd Barry)
2007-09-22 Malmö Inkonst (matiné)
2007-09-22 Malmö Inkonst (med Todd Barry)
2007-10-05 Helsingborg The Tivoli (med Promise & The Monster)

 

 

Heminspelad succé sprids i Sydsverige

 

TURNÉ. När Jens Lekman skulle turnera sist blev det i länder som Nya Zeeland, Brasilien, Malaysia och Island. Ryktet säger att även Antarktis hörde av sig. Men senaste albumet som släpptes i förra veckan är inspelat hemma i ettan i Göteborgsförorten Kortedala, precis som vanligt.

 

Komiker ersätter förband
Nu fortsätter turnerandet, där gästerna får en komiker på köpet. Det är den amerikanska komikern Todd Barry som är ”förband” på vissa spelningar, bland andra Göteborg, Hässleholm och kvällsspelningen i Malmö.
   – Jag träffade honom förra sommaren i Chicago, vi stod och kollade på ett band och jag mumlade nåt om att jag gillade hans skivor och undrade om han inte ville komma över till Sverige någon gång. Det ville han så vi bokade in en flygbiljett. Jag gillar tanken med att ha en komiker istället för ett förband, jag förstår inte varför det inte är vanligare, säger Lekman.

 

Kritikerrosad skiva

Men, det är nog ändå Jens som åtminstone kritikerna vill att vi ska höra och se. De är överens om att ”Night Falls Over Kortedala” är något utöver det vanliga, vilket gett effekter på hitlistan. Förutom denna nya platta har Jens Lekman bland annat jobbat med en DVD-EP med fem sånger inspelade i Kullabergs naturreservat, utan framgång över huvudtaget.

   – Jag blev inte nöjd med resultatet, så skivan släpptes inte. Men, fotografen Jacob Stålhammar fångade precis vad jag var ute efter, så bilderna har visats på olika filmfestivaler.

   Efter Sverige väntar en turné främst i Storbritannien, där Jens är förband till Josh Rouse, men en del egna spelningar blir det också.

Av Lill Eriksson, 070912


 

Elgitarr förbjuden i Tolvskillingsoperan

 

Teater Hallands turné stoppad på grund av tolkningstvist

 

TVIST. Föreställningen Tolvskillingoperan skulle ha gästat bland annat Lund den 22 november. Men så blir det inte. På grund av en tolkningstvist med förlaget Kurt Weill Foundation stoppas föreställningen. Det innebär att tio föreställningar ställs in och att teatern förlorar över 100 000 kronor.

 

För rockigt

Isildurs Bane som framför musiken har följt noterna, men att göra det med sin rockbandssättning gick inte hem hos förlaget, istället gäller Kurt Weills originalarrangemang. 
    Någon privatperson som såg föreställningen i somras reagerade och anmälde oss, säger Teater Hallands chef Stefan Ridell. Efter diskussioner först med förlaget Nordiska Strakosch i Köpenhamn då Ridell begärde dispens, kom beskedet slutligen från Kurt Weill Foundation for music i New York. De stoppar uppsättningen, om inte musiken framförs med de 22 instrument som den skrevs för. 
    Musiken ska spelas som i originalet står det i kontraktet, men frågan är om man ska göra en bokstavstolkning eller en rimlighetstolkning, säger Stefan Ridell som tycker det är helt absurt att behöva framföra den precis som på tjugotalet med banjo och hawaiigitarr och en hel del andra instrument. Isildurs Bane använder vibrafon och elgitarr. 
   Jag tycker att det handlar lite om storlek. Om vi hade gjort det här på Scandinavium hade varit en sak, men vi är en liten länsteater. Vi är jättebesvikna att det slutar så här, det är tråkigt för alla inblandade. På Kurt Weill Foundation vill man inte kommentera saken.För att få tillbaka pengarna för köpt biljett måste den lösas in inom en knapp månad.

 

Av redakionen, 070911


 

Kommer The Ark på nästa års Melodifestival?

Vem vinner nästa år? Melodifestivalen kommer till bland andra städerna Göteborg och Karlskrona.                                          FOTO: MARIE ÖHGREN

 

Lördagar med MELODIFESTIVALEN 2008:


Deltävling 1: 9 februari 2008 i Scandinavium, Göteborg.
Deltävling 2: 16 februari 2008 i ABB Arena, Västerås.
Deltävling 3: 23 februari 2008 i Cloetta Center, Linköping.
Deltävling 4: 1 mars 2008 i Telenor Arena, Karlskrona.
Andra chansen: 8 mars 2008 i Arena Arctica, Kiruna.
Final: 15 mars 2008 i Globen, Stockholm.

Två melodifinaler till Sydsverige

 

MELODIFESTIVALEN. Nu är det klart var Melodi-festivalen kan ses live till våren. SVT sänder fyra deltävlingar, andra chansen och finalen under våren 2008 i det sjunde året på turné.

 

Städerna lyfter

För Sydsveriges del blir det två tillfällen. Melodifestival-premiär blir det för Kiruna och Västerås. För Linköpings och Karlskronas del blir det andra gången som spektaklet besöker staden och för veteranen i sammanhanget, Göteborg, blir det nu sjätte gången. Liksom varje år körs finalen i Stockholm.

   – Sällan känns det så tydligt att SVT är hela Sveriges tv som när Melodifestivalen rullar in i en stad! Den bidrar till att sprida stolthet över den egna staden och förlänar glitter och feststämning såväl till invånarna som till gator och torg. Och detta i februari, när det behövs som mest, säger SVT:s vd Eva Hamilton.

 

Av redaktionen, 070911

 

 

 

 

Fler vill vara med i kulturpolitiken


POLITIK. Regeringen har tillsatt en kulturutredning och EU-kommissionen har lämnat ett betänkande om kultur. Nu vill också Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, engagera sig i kulturfrågorna, genom att ringa in de mest aktuella kulturfrågorna.

   – Kulturpolitiken har sedan 1970-talet varit styrd av staten. Det är därför bra att kulturutredningen fått i uppdrag att se över både de kulturpolitiska målen och samspelet mellan stat, region och kommun, säger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Förslag om samarbete
Nu tar organisationen fram ett så kallat positionspapper för att arbeta långsiktigt inom kulturpolitiken. Arbetet kommer att pågå under hösten och ett färdigt förslag om hur kulturen samspelar med till exempel utbildning, folkhälsa, näring och stadsplanering ska presenteras under våren.
   – Syftet är att fokusera på de mest brännande kulturfrågorna som har betydelse både idag och i morgon för våra medlemmar. Positionspappret ska däremot inte ses som en samlad kulturpolitik för oss, fortsätter han. Knape menar själv att det sedan flera år tillbaka har diskuterats om kulturens möjligheter för ökad utveckling och tillväxt, i första hand vad gäller de kreativa sektorerna.

 

Av redaktionen, 070911


 

Hårdare straff för den som stör idrottsevenemang


IDROTT. Idrottsevenemang skapar gemenskap och river ner gränser mellan människor - såväl inom Sverige som mellan världens länder och folk. När idrotten fungerar som bäst gör den stora insatser för samhället, menar regeringen som samtidigt har tröttnat på huliganism.

   – Alltför ofta har främst fotbollspubliken, fått uppleva scener där det som sker är så långt från idrottens idé som det överhuvudtaget går att komma. Att intresserade åskådare, barnfamiljer och andra drar sig för att besöka idrottsevenemang av rädsla för att hamna mellan rivaliserande och våldsamma supporterskaror är ett hot mot idrotten som folkrörelse, skrev justitieminister Beatrice Ask (m) och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) i en debattartikel i DN igår.


Mer diskussioner
De menar att lagen om tillträdesförbud och mångas arbete mot det idrottsrelaterade våldet inte räcker. Nu vill de ta hjälp av länder som lyckats bättre och sätta in insatser tillsammans med idrottsrörelsen. Det historiska arbetet består i diskussioner på olika nivåer, men regeringen erkänner att det har varit svårt att skapa ett nätverk med alla aktörer mot idrottsvåldet. Därför ställer man sig positiv till att exempelvis länsstyrelsen skapar möten och koordinerar olika aktörer.

   Även justitiedepartementet diskuterar med bland annat Svenska Fotbollförbundet och Rikspolisstyrelsen om vilka konkreta förändringar av lagstiftningen som behövs. En utredare får i uppdrag att se över lagstiftningen, direkt riktad mot huliganismen. Dessutom ska det utredas om polis och åklagare omedelbart efter en ordningsstörning i samband med ett idrottsarrangemang kan få dela ut tillträdesförbud.

 

 

Bland annat Malmös damer ska få spela utan störande inslag i framtiden.

Först nästa år kan det bli tal om skärpta lagkrav kring fotbollsevene-mang. Regeringen behöver mer tid att utreda vad som ska göras för att stoppa huliganismen vid svenska idrottsevenemang.

                                                                                    FOTO: URSZULA STRINER

 

 

Skärpt strafflagstiftning kan bli aktuell när det gäller pyroteknik och personer som obehörigen tar sig in på spelplanen under pågående idrottsarrangemang. Men, i år händer ingenting, förslagen ska läggas fram under våren nästa år.

 

Klubbar ska ta ansvar

Under tiden tycker regeringen att klubbarna kan göra mycket själva, som att förbättra kontrollen vid inpasseringen till arenorna och bli bättre på att snabbare stänga av de individer som bryter mot ordningsreglerna. Vidare tycker regeringen att klubbarna bör kräva civilrättsliga skadestånd –  en sådan process är aktuell i Danmark från det danska fotbolllsförbundets och arenaägarens sida mot den person som sprang in på planen i Parken i Köpenhamn.

   – Det vore också önskvärt om fler fotbollsklubbar följde hockeyns exempel och satsade på nya, moderna arenor, gärna ägda och drivna av klubbarna själva, avslutar de båda ministrarna.

 

Av redaktionen, 070910

 


Superstjärnor lever livet - för kort

 

FORSKNING. Jimi Hendrix, Janis Joplin och Kurt Cobain dog alla som 27-åringar. Och Elvis som firades nyligen dog som 42-åring. Nu varnar forskare att idolernas livsstil påverkar unga i musikbranschen.

 

Bransch med missbruk

Det är vetenskapligt bevisat, att fördomen om artisters vilda leverne som ger ett förkortat liv verkligen stämmer. I en studie som publicerats i engelska Journal of Epidemiology and Community Health har man följt mer än 1 000 kända musiker de senaste 50 åren.

   Enligt Professor Mark Bellis, Centre for Public Health vid Liverpool John Moores University löper de riktigt stora rock- och popartisterna en fördubblad risk att dö tidigare än ”vanligt folk”. En fjärdedel av dödsfallen relateras till alkohol- eller narkotikamissbruk. Nu varnar Bellis för risken att fans och oetablerade artister går i idolernas fotspår.

   – Musikindustrin och sjukvården borde samarbeta för att förbättra hälsan bland artister så att de blir bättre förebilder, menar han.

   I undersökningen ingår 1 064 amerikanska och europeiska rockmusiker och sångare i en genom tiderna 1 000 bästa album-lista sammanställd år 2000. Totalt har 100 av de medverkade stjärnorna avlidit, i en medelålder på 35 år bland de europeiska respektive 42 år bland stjärnorna från USA. Det är de unga under 25 år som ligger i den värsta riskzonen.

 

Av redaktionen, 070906

 


Bellman kommer till Båstads Teaterförenings scen i Förslöv.

Det är medlemmarna i en teaterförening som bestämmer repertoaren. Här syns en scen ur Det var en gång en Bellman med Öresundsteatern, som visas i Förslöv om en dryg vecka. FOTO: JOAKIM KARLSSON 

 

 

 

 

Riksteaterns turnérepertoar i höst

  • Lars Noréns uppsättning av Hamlet med David Dencik i titelrollen.
  • Odysséen som förenar nycirkus, film och teckenspråk. 
  • Elektra Show om hedersproblematiken.
  •  Anders Duus pjäs Carl Philips längtan för mellanstadiet.
  • Street- och breakdanceshowen Pump up the jam
  • Sångerskan Gunilla Backman i hennes första egna föreställning, Nära mig.
  • Danssatsning Kamuyot av koreografen Ohad Naharin.

Öresundsteatern först ut i jubileumshöst

 

Trettioåring satsar på kultur för ungdomar

 

FÖRSLÖV. Båstads teaterförening fyller 30 år. Det var Jan Ekelund från Torekov som 1978 fick frågan från Skånes Teaterförening, om han inte tillsammans med några andra eldsjälar kunde tänka sig starta en lokal teaterklubb i Riksteaterns regi. Han som alltid haft teatern inpå livet tackade genast ja.

   Nu firas föreningens tre decennier med ett välfyllt höstprogram och en jubileumsfestival för unga till våren. Den 16 september kommer Öresundsteatern till Förslöv och visar Det var en gång en Bellman. Då får publiken följa med till de myllrande gränderna i 1780-talets färgstarka Stockholm en varm försommardag. På ett kaffehus mitt i stan träffas adelsmännen Pehr Ullberger och Anders Kungsmark och framför Bellmans epistlar och sånger.

 

Tråkig start

Men den allra första föreställningen som föreningen arrangerade var dock ingen succé.

   — Vi skulle börja lugnt med operetten Wienerblod, men fick en föreställning från Blekinge som hette I skuggan. Den var verkligen i skuggan, och det kom inte mycket folk. Men vi var entusiastiska och blåögda, hade vi inte varit det hade vi nog inte haft någon teaterförening i dag, berättade Jan Ekelund för lokaltidningen HD i veckan.

   Genom åren har det arrangerats över 300 föreställningar i Förslövs bygdegård och i byns skola där teatern också håller till. Man räknar med mellan åtta till tio framträdanden per säsong och det är medlemmarna själva som sköter det mesta av arbetet som inbegrips i teaterverksamheten.

 

Jubileumsfestival för gymnasieelever

Tack vare Båstads teaterförening har allmänheten fått se flera föreställningar med kända profiler som till exempel Sven Wollter, Lasse Lönndahl och Brita Borg. Under hösten sätter man upp sex olika pjäser – en av dem är Henrik Ibsens Vildanden och så två som är lämpliga för hela familjen. Styrelsen hoppas att dessa ska locka en publik i fler åldrar.
   Senare i höst, den 28 november gästspelar Malmö opera- och musikteater med en Sing along-föreställning, som tidigare i sommar lockat amatörsångare till skånska parker. Hur det blir till våren när jubileumsfestivalen ska hållas är ännu inte klart, men tanken är att det ska satsas på ungdomar med särskilda föreställningar och dans.

 

Av Lill Eriksson, 070905

 


Nya Miss Lis sökes till Hultsfred

 

UPPLADDNING. Sommaren har just övergått i höst och det känns långt kvar till kommande festivaler. Men det finns en festival kvar – en där man har dödförklarat den omoderna demoskivan.

 

Helt för osignade

Sedan i förra veckan har man kunnat ladda upp egna låtar för att vara med i uttagningen till Hultsfreds Rookiefestival. Den går den 26-27 oktober i Hultsfred och då får ett tjugotal mindre etablerade band chansen att spela inför publik, drygt tusen personer bestående av branschfolk, svensk musikpress och festivalbesökare. Tillsammans med några större, etablerade akter tar de över lokalerna i så kallade Rock City. Innan dess får banden ladda upp en av sina låtar och skriva ihop en bandpresentation, sedan kommer bidragen lyssnas igenom av en lyssningsgrupp som tar ut de bästa förmågorna. Det enda kravet för att delta är att artisterna ska vara osignade.

   – Vi vill gärna få in bidrag av alla artister i alla genrer för att kunna erbjuda ett så brett utbud som möjligt på festivalen, säger Martina Myrsell, bandbokare.

 

Lyckade rookies

Förra året spelade bland andra Juvelen, Miss Li och Ida Maria på Rookiefestivalen, tre artister som nu ett år efter är välkända namn i Sveriges musikliv. Den 22 augusti släpptes singeln ”Om du lämnade mig nu”, en duett av Miss Li och Lars Winnerbäck, som gick direkt in som etta på försäljningslistan, och som ligger etta Tracks och iTunes.

   Festivalen startades av föreningen Rockparty hösten 2001 för att få fram nya talanger inom svensk musik. Fram till den 14 september kan banden ladda upp sina egna festivallåtar via Rookie.nu.

 

Av redaktionen, 070905

 

miss li

Miss Li - en rookieprodukt som föreningen Rockparty hoppas få se fler av.

FOTO: LILL ERIKSSON


Operatörer får medansvar för upphovsrätten

 

INTERNET. Igår lämnade Cecilia Renfors, Justitiedepartementets utredare av upphovsrättsliga frågor på internet, över sin promemoria Musik och film på internet - hot eller möjlighet?.

 

Allmänheten ska informeras

Det är justitieminister Beatrice Ask som får ta del av utredningen om vad som kan göras för att stimulera utvecklingen av konsumentvänliga lagliga alternativ för tillgång till framför allt musik och film på internet.

   I ett pressmeddelande från Justitiedepartementet skriver man att konsumentskyddslagstiftningen inte anses vara tillämplig på handel med digitala produkter när produkterna levereras elektroniskt. Förslaget att införa en "bredbandsavgift", som i praktiken innebär en utvidgning av systemet med kassettersättning eller införandet av tvångslicens, är enligt utredarens bedömning inte ett alternativ.
   För att skapa förståelse för det upphovsrättsliga regelverket bör kunskapen hos allmänheten om vad upphovsrätten innebär och vilka funktioner den fyller förbättras. Ansvaret för detta ligger både på branschens aktörer och det allmänna. En referensgrupp med representanter för Regeringskansliet, nättjänster och rättighetshavare bör tillsättas för att utarbeta förslag till informations- och utbildningsinsatser. Gruppen bör också följa upp insatserna för att främja användarvänligheten.

Operatören ska hindra intrång

Enligt utredningen gör den olagliga fildelningen att ingen vill investera och utveckla de lagliga alternativen. Därför föreslås att internetleverantören ska hindra fortsatta intrång.

   – Förslaget värnar oss som jobbar med film, tv, musik och annan kultur. Svenska kreatörer har idag bland det sämsta skyddet i Europa för sina verk på nätet, det här är ett steg i rätt riktning för att vi ska få betalt för vårt arbete, säger Joakim Hansson filmproducent och medlem i Filmfolket.

   Både Svenska Filminstitutet och Filmfolket välkomnar slutsatserna i Renforsutredningen om hur utvecklingen av de legala nättjänsterna för film, tv och musik ska underlättas. De tycker att en lagstiftning kring bredbandsoperatörernas ansvar följer trenden i övriga Europa där operatörerna antingen på eget initiativ eller via lagstiftning tagit ett medansvar för att förebygga piratkopiering. Det görs redan i dag i de skandinaviska grannländerna, Nederländerna och Storbritannien.

   – Vi har fantastiskt många duktiga svenska entreprenörer som erbjuder prisvärd och bra film, tv och musik via nätet men de kan ju inte konkurrera med något som är gratis, säger Cissi Elwin, vd Svenska Filminstitutet.

 

Av Lill Eriksson, 070904

 


 

Snart spelar Malmötjejerna match igen - nästan lika skickligt som sina manliga kollegor.

Malmös elittjejer riskerar att anses spela sämre fotboll än kollegorna i MFF.

FOTO: URSZULA STRINER

Damer på elitnivå skickligare än i myten


Negativa överdrifter om damfotboll sågas av fotbollshistoriker


IDROTT. I höst avgörs många spännande damfotbolls-matcher även lokalt på hemmaplan när Malmö möter Djurgården den 7 oktober. Men varför lockar inte damernas fotbollsmatcher lika många åskådare som männens? Skillnaden i skicklighet mellan dam- och herrfotbollsspelare på landslagsnivå är försvinnande liten, menar fotbollshistoriker Jonny Hjelm i en kontroversiell pilotstudie.
   – Det finns en spridd uppfattning att svenska damfotbollspelare på elitnivå inte är i närheten av manliga fotbollspelare när det gäller bollteknik och speluppfattning, säger han om den "dåliga" damfotbollsspelaren som har

blivit en mytisk stereotyp. Efter fotbolls-VM 2003 kunde man läsa bland annat på DN-debatt att damer inte kan spela fotboll. "Det enda man säkert kan säga är att vi kommer att få se en orgie i taffliga dribblingsförsök, strumprullare, misslyckade inlägg och usla skott" lät det då. Och några månader senare tycker man i tidskriften Svensk Idrott att Europamästarinnorna Umeå IK hade fått oförtjänt mycket uppmärksamhet med tanke på att lagets spelare bara "kommit upp till elitmotionsnivå".

   – Min analys visar att de som avfärdar dagens damfotbollspelare som hopplöst inkompetenta gör sig skyldiga till våldsamma överdrifter.

 

Tio procent skiljer
Nu har Hjelm undersökt om damfotbollskritikerna verkligen har belägg för sina uttalanden. I sin studie har han försökt ta reda på om det stämmer att damfotbollsspelare på elitnivå ofta misslyckas med prestationer där bollteknik och speluppfattning sätts på prov. Genom att analysera matcher från damfotbolls-VM 2003 och herrfotbolls-VM 2006, i sammanlagt drygt 5000 aktioner säger sig Hjelm visa att kvinnorna lyckas i sju av tio aktioner medan männen lyckas i åtta av tio. Det han tittat på gäller passningar, bollmottagningar, dribblingar, avslut och fasta situationer. 
   – Tonläge och ordval hos en del av kritikerna, t ex många som skriver anonymt på Internets olika debattfora, tyder på att det rör sig om män som inte primärt vill delta i en seriös diskussion om flick- och damfotbollens kvalitéer, de är istället ute efter att förlöjliga, osynliggöra och marginalisera kvinnor och flickor, menar Jonny Hjelm.

 

Av Lill Eriksson, 070904


 

Statsministern hedrar Bergman på Dramaten

 

KULTURARV. Med anledning av kvällens minnesstund för Ingmar Bergman uttalar sig i dag statsminister Fredrik Reinfeldt och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i tidningen Dagens Nyheter.

   – Ingmar Bergmans verk måste föras vidare. Från regeringens sida är det viktigt att säkerställa att hans konstnärliga arv förvaltas och kan ge inspiration till morgondagens publik och framtidens utövare inom film- och scenkonst. Regeringen kommer därför att göra en rad olika satsningar för att fler ska få möjlighet att ta del av och uppleva Ingmar Bergmans verk, menar de båda ministrarna.


 

Festival och Dramatenuppsättningar
Redan i årets budget reserverar regeringen särskilda medel för att arrangera en internationell teaterfestival i Ingmar Bergmans namn.

   – Med festivalen vill vi ge möjlighet för en större publik att genom scenkonst på hög internationell nivå hylla och minnas Bergman. Ambitionen är också att ge inspiration till morgondagens utövare av teater- och scenkonst både i Sverige och utomlands.
   Utomlands har flera av hans manus till filmer och dramaserier för teve även satts upp på scenen. Den svenska teaterpubliken har ännu inte kunnat ta del av sådana scenuppsättningar av Bergmans verk. Dramaten kommer därför att tillföras medel för inköp av rättigheterna till verken. Enligt regeringen är det en självklarhet att Ingmar Bergmans hemmascen och Sveriges nationalscen ska ha tillgång till och kunna förvalta det kulturarv som hans verk utgör. Minst lika viktigt är att öka möjligheten för nya tolkningar och scenuppsättningar som ännu är okända för en svensk publik. Dessutom utlovas stöd för att underlätta möjligheten att visa hans filmer vid festivaler och på biografer.

 

Av redaktionen, 070903

fredrik reinfeldt hedrar bergman

Statsminister Fredrik Reinfeldt vill att svensk teaterpublik ska kunna ta del av Bergmans utländska scenuppsättningar - därför får Dramaten pengar.

FOTO: EVENTNEWS.SE

 


Sex ska bort från Hultsfred


VARSEL. I tisdags informerades samtlig personal om förändingarna inom Rockparty AB som genomförs för att vända festivalarrangörens dåliga ekonomi. Nu har parterna inom HTF och HRF förhandlat och det står klart att sex tjänster försvinner från koncernen. Det var i slutet av juni som företaget varslade ett 50-tal personer, sedan dess har olika konsultavtal sagts upp och några personer har slutat på eget initiativ.

 

Av redaktionen, 070831


 

Muhammed som rondellhund kan bli konst

 

KONSTÄRENDE. I dag behandlas frågan om Lars Vilks Muhammed-teckningar kan ställas ut i Malmö. Det är Sverigedemokraterna i Malmö som är oroade över att flera av Vilks utställningar stoppas av rädsla för repressalier.

   Lars Vilks, är svensk konstnär född 1946, mest känd för sitt kontroversiella verk Nimis i den av Vilks skapade staten Ladonien. Han har även tecknat Muhammed som rondellhund.

 

Svår "enkel fråga"

I en så kallad enkel fråga ställd till kommunalrådet Anneli Philipsson (v) som ansvarar för demokratifrågor, vill kommunfullmäktigeledamoten Lars-Johan Hallgren (sd) att Lars Vilks ska erbjudas att ställa ut sina Muhammedteckningar i Malmös rådhus, där kommunfullmäktige sammanträder eller på någon av stadens kulturinstitutioner. Han menar att det skulle vara en signal om att Malmö stad står upp för yttrandefriheten.  

Är detta något ni diskuterar med Malmös kulturinstitutioner?

   – Jag varken kommer att medverka till, eller motverka någon konstutställning i rådhuset eller för den delen på några av stadens kulturinstitutioner. Jag har inte haft någon anledning att dryfta frågan med dem. Jag har full tilltro till personalen vid våra institutioner att avgöra vilka utställningar som har konstnärligt värde, säger Anneli Philipson.

 

Av redaktionen, 070830

 

 

 

 

 

 

Nimis

FOTO: LARS VILKS

 


magnus

Magnus Rosén, känd hårdrocksbasist

visar en helt ny sida i en balett på Göteborgsoperan. 

Hammerfall-Magnus till baletten

 

BALETTROCK. Efter tio framgångsrika år med hårdrockbandet Hammerfall beslutade i våras basisten Magnus Rosén att lämna bandet. Nu gör han debut på operascenen i en annorlunda solobasbalett, som har premiär den 8 september på Göteborgsoperan.

   – Jag lämnade Hammerfall för att kunna bli mer kreativ. Numera ger jag mig själv chansen att skriva låtar och att vara kreativ i band som tillåter mig det, förklarar Magnus Rosén som menar att åren rinner ifrån honom och att det är viktigt för en musiker att kunna utvecklas i sitt arbete.

 

Unik kombination

Han är inte bitter på sina gamla kollegor utan hoppas också för fansens skull att man blir nöjd med hans ersättare. Rosén försäkrar att han inte kommer att överge hårdrocken. Det är en sanning med modifikation. Magnus Rosén behåller visserligen sin hårdrocksimage, men musiken är ny.

   – Den är mer åt funkrockhållet. Den är från mina tidigare soloplattor men jag har arbetat om den för att den ska passa till baletten, berättar han. Sedan en månad tillbaka har hans nya arbetsplats varit på operan, där repetitionerna av Reminiscence hållits. Där utlovar man ett ”sceniskt möte mellan två vitt skilda världar” i projektet där den belgisk-colombianska koreografen Annabelle Lopez Ochoa utgått från Magnus musik i sitt skapande.

   – Det är så vitt jag vet första gången i världen en balett framförs enbart byggd på solobasmusik, säger Magnus, som själv kallar den nya konstarten för solobasbalett. Helt solo är han dock inte. På scenen finns också ett tiotal dansare ur Göteborgsoperans Balett och de två slagverkarna Hans-Christian Green och Fredrik Andersson. Reminiscense blir det första av fyra verk i balettföreställningen Before/After.

 

Av redaktionen, 070829

 


 

Ny biografteknik inte statens ansvar

 

Teknikutvecklingen får ta den tid det tar, menar regeringen och kulturministern

 

TEKNIKDEBATT. I dag svarar kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth på den kritik regeringen fått angående kommande satsningar på digital teknik i svenska biografer. Vi publicerar det här i sin helhet. 070829


"I den senaste tidens debatt och starka utrop kring filmens framtid får man ibland intryck av att filmen, till skillnad från alla andra konstformer, inte uppmärksammas kulturpolitiskt. Låt mig bara kortfattat korrigera bilden - totalt stöds filmbranschen av både stat och bransch med nästan en halv miljard kronor, vilket motsvarar nästan 10 procent av den statliga kulturbudgeten. Ganska mycket pengar kan tyckas. Utöver stöd till produktion av film finns ett biografstöd som omfattar stöd till öppna visningar av svensk film, stöd till publikarbete, stöd till teknisk upprustning och momskompensation till ideellt drivna biografer. Därutöver finns stöd till parallelldistribution av biograffilm, stöd till lansering av svensk film, stöd till import och lansering av utländsk kvalitetsfilm, stöd till visningsorganisationer, stöd till filmfestivaler, stöd till skolbio och mycket mer. Visst stödjer staten filmen och de små biograferna. Det tror jag hela film-Sverige vet.

Senast ut i debatten är vd:n för Svenska Filminstitutet, Cissi Elwin. I en artikel i SvD den 27 augusti påstår hon att Kulturdepartementet upprepade gånger uppvaktats om behovet av att omgående avsätta ytterligare betydande medel för att staten ska utrusta landets små biografer med den senaste digitala tekniken. Hon ger bilden av ett aktivt Filminstitut som legat i för att få pengar avsatta i statsbudgeten för både 2007 och 2008 och ett passivt departement som inte svarar och som inte vet vad det vill.

Det stämmer naturligtvis inte alls. Redan för ett år sedan - i budgetpropositionen för 2007 - klargjordes min och regeringens strategi i frågan om den digitala biografutvecklingen. Den innebär att det är branschen, med dess kommersiella aktörer, som ska leda och driva den tekniska utvecklingen, och inte staten. Den tekniska utvecklingen hade inte heller nått så långt vid den tidpunkten. Fortfarande skulle Filminstitutet dock följa utvecklingen och lämna underlag till regeringen.

Under våren 2007 har Filminstitutet lämnat två olika underlag. Det ena är det samlade budgetunderlaget för åren 2008-2010, där det inte anges något ökat medelsbehov alls för digitaliseringen. Det andra är den rapport som regeringen beställde om den digitala biografutvecklingen, där Filminstitutet föreslår att staten ska ta på sig en ledande roll för inköp av teknisk utrustning till ett 100-tal biografer, till en icke specificerad kostnad, för att driva på en kommersiell process. Skälet uppges vara att den digitala utvecklingen varit mer avvaktande än väntat och att antalet digitala biografer t.o.m. minskat.

Problemet med Filminstitutets rapport, som naturligtvis har behandlats på Kulturdepartementet och som också diskuterats med Filminstitutet, är att staten förväntas driva på den digitala biografutvecklingen när marknaden inte utvecklas så snabbt som en del hoppats. Min och regeringens strategi är - som sagt - den motsatta. Det kan inte vara skattebetalarna som ska ta den ekonomiska risk som det innebär att leda och driva den tekniska utvecklingen. Att chefen för en verksamhet som Filminstitutet argumenterar för ökade resurser, behöver inte innebära att regeringen gör samma bedömning. Biografernas digitalisering är givetvis viktig, men den ska ske i den takt som marknaden utvecklas.
 
Den tekniska utvecklingen kan ge biograferna flera nya spännande möjligheter. Där är Cissi Elwin och jag uppenbarligen eniga. Många med mig gladdes väl när det i våras blev möjligt att se direktsänd opera i världsklass på biografer i små orter runt om i Sverige och fler liknande satsningar planeras också."

 

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth


 

Tidigare nyheter

 

 

 


eventnews.se     nyhetsarkiv                 Innehavare av utgivningstillstånd från Radio- och TV-verket             ©copyright eventnews.se 2007