Till förstasidan!               för nöjes skull


 

 

Nu ska evenemangen standardiseras

Den kommande standarden ska få evenemangsindustrin att genomföra hållbara evenemang.

FOTO: LILL ERIKSSON

KVALITETSSYSTEM. Evenemang som lockar många människor har mycket stor inverkan både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Det menar SIS, Swedish Standards Institute som nu sätter igång det svenska arbetet med att ta fram en global standard för evenemangsindustrin.

      – På nationell nivå finns det redan vissa standarder, men ingen ISO-certifiering, säger SIS projektledare Henning Törner. En expertgrupp sätter nu igång på internationell nivå, men det finns ännu ingen som tillvaratar de svenska intressena.

Det behövs en svensk kommitté som sätter en agenda. Därför kallas intressenter inom svenskt näringsliv och andra områden som vill vara med och påverka, till ett första informationsmöte. Genom att betala en avgift får de vara med och bestämma vilka regler som ska gälla för att uppfylla de framtida kraven på ISO-godkända evenemang. Hur mycket det ska kosta har ännu inte bestämts.

 

Behövs till OS

Initiativet kommer från standardiserings-organisationen i Storbritannien. Den vill ha en global standard färdig till OS i London år 2012. Om en en sådan behövs för svenska evenemang eller har efterfrågats i Sverige kan den svenske projektledaren inte svara på. SIS refererar varken till någon undersökning eller annan källa som visar evenemangens effekter på samhället. Idag arbetar några få av de stora arrangörerna efter Håll Sverige Rents miljöcertifiering. Finns det överhuvudtaget något behov av en ny standard?

      – Ja, det har dom sett i sitt underlag i England. Det handlar främst om transporter, logistik och sopor.

 

Mer än bara miljökrav

Det är på två brittiska standarder som redan används, till exempel vid senaste Live Aid-konserten i London, som det globala standardarbetet grundas på.

      – Ett annat exempel är förra sommarens fotbolls-EM i Österrike och Schweiz som tydligt arrangerades utifrån hållbarhetsprinciper, fortsätter Henning Törner. Idrottsevenemang, festivaler, mässor och konferenser som lockar många människor kan bli bättre på att strukturera sitt arbete, anser SIS. I Sverige kommer man att titta på allt från energi och transporter till närproducerad mat och pant på dricksglas.

FAKTA

Medlemmarna i föreningen SIS, Swedish Standards Institute utarbetar standarder inom de flesta områden, till exempel bygg och anläggning, hälso- och sjukvård, konsumentprodukter, lednings-/managementsystem, material- och mekanteknik, miljö och säkerhet. De mest kända standarderna är ISO 9000 för kvalitetsledning och ISO 14000 för miljöledning. SIS omsatte 216 miljoner kronor 2008 och har 170 anställda. SIS är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global). Huvudman för standardiseringen i Sverige är Sveriges standardiseringsråd (SSR).


För de inblandade i ett evenemang räcker inte bara att göra sitt bästa. Antingen följer man reglerna eller inte. För att underlätta uppföljningen är en ISO-standard normativ, med en rad ”skall- krav” som måste uppfyllas. Den nya standarden inbegriper också ekonomisk hållbarhet och socialt ansvarstagande. Socialt ansvar kan till exempel handla om att anställa lokal arbetskraft och att se till att evenemanget är tillgängligt för alla. En standard påverkar inte bara arrangören utan också leverantörer, myndigheter och intresseföreningar. Om man nu väljer att arbeta efter den. Det är ett omfattande arbete att ISO-certifiera sin verksamhet?

      – Ja, men det är inte säkert att arrangören certifierar sig mot en standard. Den kan också vara ett referensverk, avslutar Henning Törner.

2009-11-11

 

LILL ERIKSSON

 

Fotnot. Ett öppet möte planeras den 17 december för att informera om det internationella förslaget och diskutera svenska behov och prioriteringar för arbetet.

 


 

 

Till

Till (Email)

Från

Från (Email)

Meddelande

 

                                                                                                  

Kommentera! Kommentera artikeln!

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på eventnews.ses nyhetsbrev. Gratis förstås! 

Anmäl här.

 

 

Annonser:

Boka biljetter hos eventim!

Boka biljetter hos Ticnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökvärt

 

 

 

 


eventnews.se   evenemang   löpet    nyhetsarkiv    Innehavare av utgivningstillstånd från Radio- och TV-verket    ©copyright eventnews.se 2007