Till förstasidan!               för nöjes skull


 

 

Bara ”skånsk kultur” om sd får bestämma

POLITIK. Region Skånes kulturpolitik måste reformeras kraftigt anser sverigedemokraterna. På regional nivå ska kulturen i Skåne strypas med uppemot 70 miljoner kronor nästa år, enbart kulturnämndens regionbidrag räknat. Det tycker sd som nyligen presenterade ett budgetförslag i Region Skåne.

     – Även de mångkulturella kostnaderna dras ned, säger sd:s gruppledare Björn Söder som med förslaget vill få bort dagens fokus på mångfald.

 

Genom att bland annat ”renodla” kulturen och slopa stöd till studieförbund och politiska ungdomspartier skulle regionen gå med rejäl vinst, skriver partiet i budgetförslaget som också går ut på att förbättra vården för en del, men helt ta bort den för vissa invandrare.

     – Kulturstödet från Region Skåne renodlas och riktas till sådant som är en del av skåningarnas kulturarv. Därmed bortprioriteras kulturradikala projekt som saknar folklig förankring, fortsätter Björn Söder. Vad skulle detta ge för effekter på skånsk kultur?

     – Det är inte möjligt att utläsa vad de vill använda pengarna till eller inte, säger Claes Göran Jönsson (s), 2:e vice ordförande i Region Skånes kulturnämnd. Han tolkar den svårtydda skrivelsen som att tio procent av bidragen till teater, musik, dans, film och bildkonst blir kvar av cirka 100 miljoner kronor. Alltså bort med nästan alla regionala bidrag som möjliggör dagens alla olika kulturevenemang i Skåne, enligt sd:s ofullständiga budget.

     – Inte ett enda konkret exempel i kronor finns med i deras skrivning. Och det finns ingen tolkning av ordet ”kulturarv”. Ingår musik och teater? Det går inte att diskutera kulturpolitik med sverigedemokrater utifrån deras egna beskrivningar, fortsätter Claes Göran Jönsson som därmed har svårt att sia om effekterna.

 

Sd skriver att svensk kultur är summan av svenska folkets värderingar, språk, sedvänjor, uppfattningar och traditioner. Långt ifrån solklart alltså. Partiet anser också att det skånska kulturarvet nu är så utsatt att det behöver stärkas. ”Särskilda insatser och prioriteringar bör göras för att lyfta fram vårt kulturarv… Satsningar på kultur som inte ingår i vårt kulturarv bör vara självfinansierade”. Enligt sd måste hela kulturpolitiken reformeras kraftigt nästa år.

Landskronakarnevalen

Tänkte Landskronaborna som röstade på sd i valet på att stadens karneval kan bli ett minne blott? FOTO: ARKIV/EVENTNEWS

 

Som region är det dock okej att fortsätta med Öresunds-samarbetet. ”Med Skånes historiska samhörighet är regionen en historiskt och kulturellt naturlig enhet”. Ändå ses hot även där.

     – Det vi ser med oro på är strävan att skapa och understödja nationsöverskridande storregioner inom EU. Det kan försvaga nationalstaten, menar Björn Söder.

 

Även regionens kulturchef Chris Marschall har fått frågan om vad sd:s kulturpolitik kan betyda för skåningarnas framtida fritids- och kulturliv. Hon avstår dock att kommentera med hänvisning att frågan är så politiskt laddad att den bör besvaras enbart av ”politiken”.

     – Sverigedemokraterna är ett kulturfientligt parti. Dessutom saknar dom kunskap och fakta, vilket är ordentligt pinsamt, säger Rolf Tufvesson (kd), ordförande i Regions Skånes kulturnämnd. Han menar att sd:s budgetförslag precis som tidigare innebär ett fullständigt raserande av kulturlivet i Skåne.

     – Skulle deras politik genomföras så drabbas kulturinstitutioner, verksamheter och folkbildning av dramatiska nedskärningar och nedläggningar. I botten är deras politik, även på kulturområdet, rent rasistisk och exkluderande, avslutar han.

2009-11-25

 

LILL ERIKSSON

 

Fotnot. Mer om sd och kultur. I somras utredde Dagens Nyheter Sverigedemokraternas intresse för kultur: Sund konst ska rädda nationen.

Sverigedemokraternas prioriteringar 2010

 

 

 

 


 

 

Till

Till (Email)

Från

Från (Email)

Meddelande

 

                                                                                                  

Kommentera! Kommentera artikeln!

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på eventnews.ses nyhetsbrev. Gratis förstås! 

Anmäl här.

 

 

Annonser:

Boka biljetter hos eventim!

Boka biljetter hos Ticnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökvärt

 

 

 

 


eventnews.se   evenemang   löpet    nyhetsarkiv    Innehavare av utgivningstillstånd från Radio- och TV-verket    ©copyright eventnews.se 2007