Till förstasidan!               för nöjes skull


 

 

Kommunens evenemangskonsult vann miljonaffär trots protest

Får vi rätt evenemangsarrangörer och därmed kvalitativa stadsevenemang för våra skattepengar? Det ska kommuner genom sina upphandlingar se till. Nu ifrågasätts Landskronas avtal med en ny karneval- och jubileumsarrangör.

UPPHANDLAT. En av anbudsgivarna i Landskrona kommuns upphandling av sommarevenemang är kritisk till valet av den redan befintliga evenemangskonsulten Dennis Westerberg. Men skrivelsen, där beslutet överklagas, som skickades till staden den 22 augusti kommer inte att behandlas. Landskronas upphandlingskontor mejlade den vidare till Förvaltningsrätten i Malmö den 23 augusti - en dag för sent.

 

eventnews har granskat upphandlingen som handlar om totalt 7 miljoner kronor – varav 2 miljoner kronor för evenemang nästa år och 5 miljoner kronor för 2013 då Landskrona firar 600 år. Eventföretaget PS Communication i Malmö var med i upphandlingen, men hamnade på samma för låga poäng som Helsingborgsaktören Liveside. De hade bara hälften så bra kreativt koncept som det vinnande anbudet från kommunens nuvarande evenemangskonsult Dennis Westerberg och hans nystartade bolag Creandia. Det menar de som skött upphandlingen för stadens räkning; tillförordnad stadsdirektör Stefan Johansson, projektledaren för jubileumskommittén, Christin Nielsen och destinationsutvecklaren Thorsten Karlén.

 

Men deras beslut har alltså överklagats av PS Communication, som efterlyser en mer rättvis och korrekt upphandling. Företagets vice vd Patrick Walldén tar upp en rad punkter där han tycker att den brister, bland annat att miljonaffären gått till ett helt nystartat bolag samt risken för jäv.

     – Det är naturligtvis mycket allvarligt. En central princip i Lagen om offentlig upphandling är den som gäller likabehandling av samtliga anbudslämnare. Det finns ett antal andra frågetecken som vi begärt svar på.

Hur går det att få uppdrag i andra kommuner – när man konkurrerar med ”lokala profiler”?

     – Teoretiskt sett ska det inte ha någon inverkan, om upphandlingen görs på ett korrekt sätt. ”Lokala profiler” kan inte och ska inte, under några som helst omständigheter, lämna anbud i upphandlingar som de eventuellt själva varit med om att ta fram, eller där de har information som andra anbudslämnare inte har tillgång till, säger Walldén.

 

Dennis Westerberg har fakturerat kommunen 3 miljoner kronor sedan 2007, först för eventutbildningar och på senare år för arbete med just stadens evenemangsutveckling. Genom en förenklad upphandling fick han 2010 sitt nuvarande uppdrag som går ut på att ta fram en evenemangspolicy och upplevelsestrategi samt hantera evenemangsfrågor inom Landskrona stad. Men att han skulle haft en särställning och ha mer information än andra villiga evenemangsarrangörer vill stadsdirektören inte höra talas om:

     – Upphandlingen har skett i enlighet med gällande lagstiftning och policy varför ingen av anbudslämnarna haft någon särställning, påverkan eller insyn i upphandlingsprocessen, meddelar Stefan Johansson. Någon risk för jäv föreligger därför inte. (Se hela intervjun här intill.)

 

Men eventnews har tittat närmare på hur insatt konsulten egentligen varit inför stadens evenemangsupphandling. I ESF-projeket Initiativ Landskrona och delprojektet Mötesplats Landskrona 2013 arbetar han med att skapa en samordningsorganisation för events och delaktig i karnevalsarbete. På frågan vilka personer som sitter med i jubileumsorganisationen nämner projektledaren Christin Nielsen idag inte hans namn. Men i dokument som ska styrka Westerbergs erfarenhet i den tidigare upphandlingen står det att ”Dennis Westerberg är medlem i den referensgrupp som satts samman inför Landskronas 600-årsjubileum, år 2013, främst pga Dennis Westerbergs stora kontaktnät, kunskap och erfarenhet inom eventområdet”. Detta styrks i dokumentet av Nielsen själv.

 

Tycker du själv att upphandlingen gått rättvist till - med tanke på ditt tidigare och nuvarande engagemang i kommunen?

     – Jag tycker att upphandlingen gått rätt till. Jag har inte haft någon insyn i arbetet inför eller under upphandlingen, säger Dennis Westerberg. Han vill inte uttala sig om hur svårt eller lätt det är att vinna uppdrag i en annan kommun än sin egen, men tror inte man måste vara en lokal profil för att få arrangera evenemang.

     – Jag har inte haft några problem med att komma till som konsult, varken i Landskrona eller i andra kommuner. Ibland har jag vunnit hem uppdrag, ibland inte, fortsätter Westerberg.

     Genom det nuvarande avtalet inom ”Mötesplats Landskrona 2013” fakturerar han sina tjänster på heltid. Och räknar ändå med att hinna de två nya stora sommarevenemangen parallellt, plus sitt jobb som sångare i lokala bandet Bloosblasters.

     – Min bedömning är att jag kommer att ha gott om tid att arbeta med de uppdrag som jag tar på mig, avslutar Dennis Westerberg.

 

Vad säger då Helsingborgsfestivalens förre festivalgeneral, som också tävlade och hade goda chanser att få arrangera Landskronaevenemangen?

     – Jag känner inte till bakgrunden även om jag givetvis vet att Dennis arbetat med tidigare karnevaler och har en nära relation till Olle Larsson som drivit projektet tidigare, säger Andreas Meimermondt, numera på eventföretaget Livesides södra filial.

     – Det är givetvis en fördel att ha insikt i vad uppdragsgivaren förväntar sig och vill ha i anbudet. Då är det lättare att träffa rätt nyanser och betona rätt saker, fortsätter han. Enligt Meimermondt får man vara glad att överhuvudtaget få vara med och bjuda.

     – Många evenemang eller evenemangstjänster kommer aldrig ut för upphandling trots att de borde hanteras på det sättet, avslutar han.

2011-08-30

 

LILL ERIKSSON

Upphandlingen av Landskronas sommarevenemang är klar.

”Med tanke på Westerbergs djupa och långvariga engagemang i stadens verksamhet och kommittéer idag anser vi att risken för att det råder en jävsituation är uppenbar – vilket är djupt olyckligt och framförallt direkt olämpligt med hänsyn till möjligheterna att genomföra en rättvis och korrekt upphandling”, skriver förlorarna i Landskronas evenemangsupphandling.

FOTO: LILL ERIKSSON

 

Så svarar stadsdirektören Stefan Johansson på kompletterande frågor:

 

Hur menar du att Westerberg inte sitter i särställning med tanke på hans tidigare och nuvarande uppdrag?

     – Ingen kommentar.

 

Hur vill du kommentera PS Communications skrivelse om överklagan?

     – Ingen kommentar.

 

I det vinnande anbudet tas du själv upp som en referens. Samtidigt som du sitter med i referensgruppen som ska välja anbud. Hade det inte varit bra om man hade kunnat presentera en ytterligare utomstående referens?

     – Ingen kommentar.

 

Hur betydelsefullt är det att Westerberg arbetat med tidigare karnevaler och har en nära relation till Olle Larsson som drivit projektet tidigare?

     – Ingen kommentar.

 

Hur viktigt har det varit/är det att Olle Larsson har en nära koppling till den lokala tidningen (som f.d marknadschef)?

     – Ingen kommentar.

 

Har inte kommunen en policy att inte anställa konsulter för längre projekt?

     – Ingen kommentar.

 

Har tanken från början varit att tidigare uppdrag skulle övergå i jubileums-/karnevalsuppdragen?

     – Ingen kommentar.

 

Vad tror du krävs av en arrangör för att vinna den här typen av upphandling i en annan kommun än sin egen? Hur vanligt tror du det är att lokala förmågor vinner?

     – Ingen kommentar.

 

Varför är inte miljöaspekten så viktig i den här upphandlingen (väger 5 %)? Ändå ska evenemangen ”ligga i framkant”.

     – Ingen kommentar.

 

Hur kommer ni gå vidare med ärendet?

     – Förvaltningsrätten har nu beslutat att avvisa PS Experiential Communication AB:s ansökan (eftersom den kom in en dag för sent red. anm.). Vi har därför för avsikt att fullfölja upphandlingsprocessen i enlighet med tidigare tilldelningsbeslut och teckna avtal med Creandia AB.

 

Landskrona kommun gick endast ut till lokal media om vem som vunnit upphandlingen, trots att det finns ett regionalt intresse med regionala aktörer inblandade. Det kan betyda försenad och inskränkt information till allmänheten. Varför gjorde ni så?

     – Bedömningen var att nyheten primärt hade ett lokalt intresse.

 


 

 

 

Till

Till (Email)

Från

Från (Email)

Meddelande

 

                                                                                                  

      Kommentera! Kommentera artikeln!

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på eventnews.ses nyhetsbrev. Gratis förstås! 

Anmäl här.

 

 

Annonser:

Boka biljetter hos eventim!

Boka biljetter hos Ticnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökvärt

 

 

 

 


eventnews.se   evenemang   löpet    nyhetsarkiv    Innehavare av utgivningstillstånd från Radio- och TV-verket    ©copyright eventnews.se 2007