Till förstasidan!               för nöjes skull


 

 

Malmö Live ett namn för miljoner

 

GRANSKNING. Malmö Live – sug på namnet en stund – det har kostat massor av tid, kraft och pengar att hitta på det. En halv miljon kronor säger stadens kommunikationschef. Uppemot fyra gånger så mycket - 1,9 miljoner kronor - visar eventnews granskning av alla kringkostnader.

 

Då har vi inte räknat med de kommunanställdas arbetstimmar i projektet. Namnet till Malmös nya kongress-, hotell- och konsertanläggning som byggs på Universitetsholmen har engagerat även konsulter, reklam- och webbyråer under mer än ett års tid. Första spadtaget togs i början av sommaren och om tre år ska bygget stå klart. Man kanske kan tycka att namnet på huset är en enkel bagatell i sammanhanget. Men att huset ska ha olika typer av verksamheter under ett och samma tak har varit en utmaning i namnprocessen, menar stadens kommunikationschef Anders Mellberg. I en serie med workshops har representanter från staden, Malmö symfoniorkester och Clarion Hotels träffats för att hitta en samsyn kring anläggningens verksamheter.
      – Ett namn ska vara lätt att lägga på minnet. Namnet skulle lyfta Malmö, vara internationellt gångbart och spegla såväl husets övergripande och gemensamma karaktär såväl som de enskilda aktörernas. Malmö Live har de egenskaperna, menar Mellberg.

 

De två orden har idag ett eget kostnadsställe i stadens ekonomiapparat. I år finns fakturor för cirka 1,5 miljoner kronor. Det är i huvudsak konsultarvoden, representation och studieresa till England som belastar Malmö Live.
Själva namnet har reklambyrån Hilanders i Malmö kommit på, för hittills runt 545 000 kronor. Genom att dela upp uppdraget på flera projekt; ”Namnförslag”, ”Visuell identitet KKH” och ”Malmö Live pressrelease”, har man sluppit ifrån en regelrätt upphandling. Och bara gjort en direktupphandling gällande första uppdraget. Att man behövde mer än själva namnet kunde man inte räkna ut från början.
      – När det stod klart för oss att vi behövde en gemensam logga och grafisk profil för hela huset, bad vi Hilanders att göra ett anbud, fortsätter Anders Mellberg.

 

Konkurrensverket uttalar sig inte i ärenden som dem inte har utrett, men säger generellt att en direktupphandling får göras om kontraktet uppgår till max runt 280 000 kronor.  
      – En upphandling får inte delas upp i syfte att kringgå Lagen om offentlig upphandling, säger Ivar Näslund, föredragande på Konkurrensverket. Enligt honom säger lagen att upphandlingar som har ett naturligt samband i tid och innehåll inte bör separeras.

      Malmö stad har många högutbildade kommunika-törer och informatörer.

Varför kunde ni inte själva komma på ett lika bra namn utan konsulthjälp?
      – Vi ansåg att vi behövde experthjälp. Detta är inget vi på kommunikationsavdelningen gör till vardags och vi kände även behov av en neutral part. Någon som kunde vara katalysator till de medverkande parterna och hjälpa oss att se samma bild av huset, fortsätter Anders Mellberg.

 

Ett varumärke för med sig även andra kostnader. Som en hemsida till exempel. Webbyrån Giv Akt, som anlitats flitigt av staden – närmare bestämt för 7,3 miljoner kronor under åren 2009-2012 – fick ett första Malmö Live-uppdrag förra året,

Ett pampigt bygge kräver ett påkostat namn? BILD: MALMÖ STAD

 

trots att det saknas ett ramavtal. Beställare var Malmö stads före detta turistchef Lars Carmén, som höll i trådarna innan Mellberg tillträdde som kommunikationsdirektör. Byrån har hittills fakturerat 274 000 kronor på ”Malmö Live” och minst 120 000 kronor till är att vänta. Enligt Anders Mellberg kommer kostnaden delas lika med Skanska och Clarion vid årets slut. Avtal på den dealen saknas dock.

 

Det finns heller inget upphandlingsbeslut gällande webbyrån. Två företag utöver Giv Akt uppges vara tillfrågade; ID Kommunikation och Dockside. Giv Akt sägs vara billigast. För de cirka 400 000 kronorna ska de nu bygga sajten, efter att ha gjort en förstudie där man undersökt vilken typ av hemsida som ska tas fram, vilka målgrupperna är och vad dessa vill veta.

      Staden har redan en påkostad och välfungerande hemsida där man skulle kunna ge Malmö Live en egen undersida. Men istället tog man alltså in offert på en helt ny hemsida och hjälp utifrån att sköta den i flera år. Varför kan ni inte själva driva hemsidan som vanligt under stadens befintliga sajt?
      – Det finns ett förslag på uppdateringtjänst från Giv Akt, men inget som har beslutats. Det är vi inom Malmö stad, Skanska och Clarion som kommer att sköta webben. Med undantag att vi kanske beställer någon form av redaktionell hjälp framöver såsom nyhetstexter och foto, säger Anders Mellberg.

 

Hemsidan ska om allt går enligt planen lanseras i mitten av november.

Vad får då skattebetalarna för pengarna?
      – Vi vill underlätta för såväl journalister som närboende och Malmöbor att på ett smidigt sätt få den senaste informationen. På sidan kommer man att kunna följa stegen i byggprocessen, få senaste information om avstängda vägar - och tydliga kontaktvägar.

      Konsulterna har kommit fram till att hemsidan har två målgrupper, dels presumtiva kongressköpare. Dels ska allmänheten kunna följa projektet - vad Skanska bygger för tillfället, vilka kongresser som är bokade, men också se vad man kan förvänta sig av huset om tre år.
      – Clarions ambition är att göra Malmöborna nyfikna på deras restauranger, och MSO:s ambition är att skapa nyfikenhet på de kommande konserterna och kulturevenemangen, avslutar Anders Mellberg.
      Samtidigt startar ett mycket större varumärkes-projekt i Skåne. Idag meddelade Region Skåne att en ny kommunikationspolicy antagits. Nu börjar ett omfattande arbete med att ”stärka och förtydliga regionens varumärke”.

2012-09-26

 

LILL ERIKSSON

 

 

 

FAKTA Malmö Live
Vad får man för pengarna? Namnet, en varumärkesplan och egen hemsida. Skanska är entreprenör samt byggherre för kongress- och hotelldelarna. Malmö stad är byggherre för konserthusdelen. Både hotell- och kongressverksamheten kommer att bedrivas av Clarion Hotels. Malmö Live ska stå färdigt till sommaren 2015.

 

 


 

 

 

Till

Till (Email)

Från

Från (Email)

Meddelande

 

                                                                                                  

      Kommentera! Kommentera artikeln!

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på eventnews.ses nyhetsbrev. Gratis förstås! 

Anmäl här.

 

 

 

 

Här finns vi på Facebook!

 

Annonser:

Boka biljetter hos eventim!

Boka biljetter hos Ticnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökvärt

 

 

 

 


eventnews.se   evenemang   löpet    nyhetsarkiv    Innehavare av utgivningstillstånd från Radio- och TV-verket    ©copyright eventnews.se 2007