Till förstasidan!               för nöjes skull


 

 

Olympiaarenan i Helsingborg.

En vändning från budgetunderskott på 7 miljoner kronor till miljonvinst. HIF har gjort det, men är det så bra som det låter? eventnews granskar klubbens ekonomi.

FOTO: LILL ERIKSSON

Så försvann HIF:s miljoner

Fotbollsklubben Helsingborgs IF rapporterar en dryg miljonvinst i sitt rörelseresultat medan andra svenska klubbar kämpar med underskott. Är ekonomin egentligen så positiv som HIF vill ge sken av? Vi ställer klubbdirektör Paul Myllenberg mot väggen och tittar närmare i årsredovisningen inför morgondagens årsmöte på Sundspärlan.

 

GRANSKNING. Börja med en vinst på nästan 29 miljoner kronor. Öka kostnaderna med 12 miljoner och minska intäkterna med 14 miljoner, så är vinsten snart borta. Så ser summeringen ut i HIF:s årsbokslut för 2012.

Det faktum att det egna kapitalet mer än halverats på ett år beror på att 60 procent av det inte alls var eget, utan i huvudsak stadens. Nu har klubben betalat tillbaka kapitaltillskottet på drygt 17,6 miljoner kronor.

 

Men endast 7 procent av vinsten från 2011 finns kvar. Samtidigt har tillgångarna minskat rejält med nästan 9 miljoner kronor – hur påverkar detta framtiden för klubben?
       – 2011 års fantastiska resultat har byggt upp vårt egna kapital. Vi gjorde även miljonvinst 2012 vilket kan tillskrivas Europaspelet. För framtiden fortsätter vi sträva efter Europaspel genom bra placeringar i allsvenskan i kombination med spelarförsäljningar och talangutveckling, säger Paul Myllenberg. 

Men frågan kvarstår vart resterande 10 vinstmiljoner från 2011 tagit vägen. Vad är det för kostnader som ökat så mycket och varför sjunker intäkterna?

 

Efter en flyktig titt på siffrorna skulle man kunna tro att det i alla fall inte är publiken som sviker. HIF har ju ökat sina publikintäkter med två miljoner kronor sedan 2011. Men en djupare granskning visar att det inte räcker att vinna allsvenskan för att locka publik. HIF har nu slått bottenrekord med ett publiksnitt på 9 384 personer att jämföra med guldåret 2011 då snittet var 11 203 åskådare. Så lite folk har inte kommit på många, många år. Med mer betalande publik hade så klart publikintäkterna bättre balanserat andra intäktsminskningar.

 

HIF tappar hela 47 miljoner kronor i posten spelartransfer jämfört med året innan och får bara 3,4 miljoner för sålda spelare.
       – Vi hade ett osedvanligt positivt år 2011 med fyra stora spelarförsäljningar. Under 2012 fyllde vi på med nya spelare vilket var den största orsaken till den stora differensen. Ett normalår har vi ett positivt transfernetto, fortsätter Myllenberg. Tydligare uttryckt bottenrekord 2012 även när det gäller spelarintäkterna, jämfört med senaste åren då man fick in åtminstone 4 miljoner mer det nästsämsta året 2009. För första gången på flera år blev totala transfernettot negativt, - 8,1 miljoner kronor. Tack vare ”övriga rörelseintäkter” som ökat med 33 miljoner kronor senaste året stannar intäktsminskningen på 14,6 miljoner kronor. Enligt klubbdirektören avser dessa pengar i huvudsak bruttointäkter från spel i Europa League.

 

På kostnadssidan är det främst fotbollens ”försäljnings- och materialkostnader” som står för värsta kostnadsökningen, som senaste året ökade 3,6 miljoner och slutade på 8,5 miljoner kronor. HIF:s personalkostnader ökar med 8 miljoner kronor på ett år och landar på totalt 55,2 miljoner kronor.
       – Ja, för att vi förvärvat bättre spelare och utökat vår spelartrupp. Vi har spelat nästan 50 procent fler tävlingsmatcher under 2012 jämfört med ett normalår, förklarar Paul Myllenberg. Hans egen och sportchefens anställning kostade klubben närmare 1,8 miljoner kronor förra året.

 

Summa summarum - HIF går från 28,6 miljoner till ett rörelseresultat på 1,5 miljoner kronor innan ränteposter. Inte så mycket att hurra för kanske när HIF:s skulder samtidigt ökat med nästan 9 miljoner kronor senaste året. Bland annat har klubben tagit ett nytt lån på 4 miljoner kronor. Varför togs den checkräkningskrediten?  
       – Krediter används som i vilket företag som helst, avslutar Paul Myllenberg. Mer ingående frågor än så vill han inte besvara.

2013-03-06

 

LILL ERIKSSON

Frågorna HIF-direktören inte vill besvara

 

eventnews har ställt frågor varför bland annat ”Försäljnings- och materialkostnaderna” inom bara fotboll ökade med mer än 3 miljoner kronor hos HIF förra året.

 

Och varför kundfordringarna för spelarövergångar minskade med cirka 5 miljoner kronor.

 

En oförklarad koncernfordran på drygt 7 miljoner och ”övriga fordringar” som mystiskt ökat med nästan 5 miljoner kronor sedan förra året.

 

Totalt 20 miljoner kronor som HIF-direktören Paul Myllenberg helst inte vill förklara.
       – Frågorna är av detaljkaraktär som vi inte har möjlighet att kommentera, säger han.

 

 

HIF:s årsredovisning 2012

 

HIF:s tidigare årsredovisningar

 

 

 

FAKTA – HIF
Målen för 2012 var att nå gruppspel i Europa och en ny Europaplats i Allsvenskan. HIF kom till gruppspel i Europa League, men inte så långt att man får spela igen. Man investerade stort i spelartruppen, men bland annat skador satte stopp för målet.

 

Det är senaste årens spelarförsäljningar och deltagande i UEFA:s klubbtävlingar som gjort att HIF kunnat göra rätt för sig och återställa alla ansvarsförbindelser som tecknats de senaste tio åren. När kapitaltillskottet nu är återbetalt uppgår det egna kapitalet till 12,6 miljoner kronor. Det måste öka ytterligare innan man kan säga att föreningen står på en långsiktigt ekonomiskt stabil grund.

 

Klubben kommer vara beroende av spelarförsäljningar och framgångar i Europa. Nu ska man hitta balans mellan kostnader, främst lönekostnader och intäkter i den normala verksamheten, helst redan till 2014. Det tror man kan göras genom att bli bättre på att ta fram egna talanger. HIF planerar nu nytt samarbete med staden och samarbetspartner för ombyggnad och finansiering av sin arena.

 

 


 

 

Till

Till (Email)

Från

Från (Email)

Meddelande

 

                                                                                                  

      Kommentera! Kommentera artikeln!

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på eventnews.ses nyhetsbrev. Gratis förstås! 

Anmäl här.

 

 

 

 

Här finns vi på Facebook!

 

Annonser:

Boka biljetter hos eventim!

Boka biljetter hos Ticnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökvärt

 

 

 

 


eventnews.se   evenemang   löpet    nyhetsarkiv    Innehavare av utgivningstillstånd från Radio- och TV-verket    ©copyright eventnews.se 2007