Till förstasidan                               för nöjes skull


 

Nyheter september 2013

 

 

Vaccinera och lär om okända smittorisker inför säsongens kaninutställningar

 

Blodsugare dödade många kaniner i sommar

 

DJUR. Ungefär vart tredje år härjar kaninpesten som värst enligt skånska veterinärer. I år är ett sådant år. Både vilda och ovaccinerade tama kaniner går högst sannolikt en skoningslös död till mötes. Landskronas veterinärer vittnar om ovanligt många fall den här sommaren, en av dem är Camilla Kjärsgaard:
     – Vi har fått in fem pestsmittade kaniner på kort tid och det är mycket, säger hon.
Veterinärkåren rekommenderar djurägare att låta avliva pestsjuka kaniner, eftersom det inte finns något botemedel. Man vill också förhindra vidare spridning. På djurklinikerna brukar man säga att kaninens chans att överleva pesten är mindre än en procent. Men enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA kan man idag inte uppskatta hur hög dödligheten är. Inte heller kan de förklara varför veterinärer upplever att kaninpesten blossar upp vart tredje år. Kollar man artiklar skrivna om pestutbrott i Skåne verkar de vara så regelbundna. Men det är inte vetenskapligt klarlagt med vilken periodicitet pesten återkommer.

 

Till en början var dödligheten mycket hög, men har sjunkit enligt SVA. Det beror på kaninernas anpassning till smittämnet.
Hur går det till?
     – Det vet man mycket lite om. Det kan vara så att de kaniner som överlever har en genetisk betingad motståndskraft som överförs till avkomman, säger Ricardo Feinstein, veterinär på SVA. Så småningom uppstår en kaninpopulation som är delvis resistent. Eller så muterar viruset successivt till mindre elaka varianter. Man vet att det även naturligt förekommer en del virusstammar som är snälla och smittar utan att orsaka sjukdom. Skulle ett av dessa virus smitta först kan det agera som ett levande vaccin, som delvis ger skydd mot senare smittor med mer elakartade virusvarianter.
Tamkaniner smittas främst av insekter och hudparasiter som bär på viruset Myxomatosvirus, men självklart också efter kontakt med andra sjuka kaniner. Sjukdomen är från början planterad i naturen av människan för att hålla nere bestånden av vildkanin, men innebär liksom gulsoten RVHD som också härjar bland skånska kaniner mycket lidande innan djuren dör. Kaninpesten innebär att ögon och könsorgan svullnar, djuret får problem med andningen, blir apatiskt och liggande. Till slut kan kaninen varken äta eller dricka längre.

 

Sjukdomsbilden kan initialt vara diffus. De rinnande och variga ögonen kan tyda på en ögoninfektion.
     – Pesten kan också förväxlas med elakartad snuva, så kallad pasteurellos, men även den är en allvarlig sjukdom som behöver åtgärder som isolering och behandling med antibiotika, säger Ricardo Feinstein.
     Om kaninen fortsätter att bli sämre efter en sådan kur, är det stor risk att djuret bär på pestvirus. Enligt veterinären i Landskrona väljer få djurägare att säkerställa diagnosen eftersom ett sådant prov är kostsamt. Istället avlivar man. Till SVA kan man skicka in misstänkta prover, men det händer sällan. Till dem ringde under våren oroliga skånska kaninägare, uppfödare och veterinärer för att fråga om sjukdomsläget. Skåne och Blekinge tillhör riskzonen och inför utställningar här uppmanas man alltid vaccinera sina kaniner. 
Kaninpest är en rapporteringspliktig sjukdom och veterinären ska meddela myndigheterna när de avlivar kaniner som misstänks vara pestsmittade. Vid SVA kan man inte säga om vi har haft en ovanligt förpestad sommar. Där har man ingen bild över hur omfattande pestutbrotten varit och ingen statistik förs över antalet vaccineringar.

 

Man vet att en regnig sommar med mycket mygg är gynnsam för virusspridning. Men det är fel att tro att ett myggnät löser problemet. Den här sommaren har varit torr och solig. Kan även fästingar och andra insekter sprida viruset?
     – Det är helt riktigt. Fästingar, kaninloppor, löss och andra blodtörstiga insekter kan vara lika viktiga eller viktigare än mygg. Det har man konstaterat i England och andra länder där sjukdomsutbrott inte är säsongsbundna och inte beror på myggförekomst.
     Kaninloppor äter blod och lämnar inte gärna sin värd. Men när en sjuk kanin dör lämnar ofta hundratals loppor den döda kroppen och kan gömma sig och vänta flera månader på nästa kanin. Under ett sjukdomsutbrott där en elakartad virusvariant dödar många kaniner kan massor med loppor vara på vift och söka sig till nya värdar.
I Frankrike har man påvisat att viruset kan överföras av taggar från växter där vildkaniner lever. Man misstänker också att smittan är luftburen, det vill säga att viruset sprids med vinden.
Fåglar brukar ofta stryka omkring runt kaninburar i jakt på mat. Kan de också sprida pesten?
     – Viruset smittar inte fåglar. Men fåglar som äter på en smittad död kanin kan mekaniskt bära på viruset i klor eller näbb, fortsätter Ricardo Feinstein.

 

Utöver förlusten av kära husdjur, kostar pestsmitta pengar. Misstänker veterinären ögoninfektion kostar först den behandlingen och undersökning runt en tusenlapp. Sen avlivning cirka 700 kronor, om djuret inte är försäkrat. Dessutom kan man behöva köpa ny utrustning ifall man inte vill riskera att smitta eventuell ny kanin. Den vaccineras för cirka 425 kronor. Viruset är långlivat och kan angripa igen lång tid efter första utbrottet. Vaccintillverkarna kan inte garantera fullt skydd. Det tar ungefär 10 dagar för en kanin att bilda antikroppar.
     – Ett problem kan vara att kaninen inte är helt frisk vid vaccinationstillfället, eller är undernärd och immunsystemet inte kan svara med hög antikroppsproduktion, avslutar statsveterinären.
130902


LILL ERIKSSON

 

Kaninpest

Även hos veterinären kan kaninpesten smitta om det slarvas med hygien och städning. Viruset är långlivat.

FOTO: LILL ERIKSSON

 

 

Kaninutställningar på gång

 

7 september - Helsingborg

Riks.utställning Helsingborgs KF

 

21 september - Kalmar

Riks.utställning Kalmar KAF

 

2 november - Åstorp

Riks.utställning Skåne KAF

 

28 december - Mörrum

Riks.utställning Blekinge KAF

 

 

FAKTA - Så skyddas tamkaniner
* Vaccinera i god tid
* Skydda mot insekter
* Minimera onödig kontakt med andra kaniner, särskilt om man inte känner till sjukdoms- och vaccinationsstatus.
* Tänk på att viruset kan överföras direkt mellan kaniner och indirekt via förorenade föremål. Viruset kan fastna på kläder, skor, kaninburar m.m.

 

 

Kaninsamlingar och utställningar är en riskfaktor. Insekter en annan. Skånska utekaniner på hel- eller deltid bör vaccineras regelbundet.

FOTO: LILL ERIKSSON

 

 

FAKTA - Vaccin både mot pest och gulsot
Vaccinet som skyddar mot pesten kombineras med vaccin mot den dödliga gulsoten. Kaningulsot, eller RVHD, orsakas av ett calicivirus. Sjukdomen drabbar bara kaniner och har en mycket kort inkubationstid, en till tre dygn. De flesta kaniner dör och dödligheten är större hos kaniner äldre än två månader.

     Ett fåtal kaniner verkar vara motståndskraftiga, men även en ung till synes frisk kanin kan bära på viruset och smitta andra kaniner. Ibland sker plötsliga dödsfall utan föregående symptom. Ibland framträder andningssvårigheter, hög feber, upphörd matlust, blodflöde, skum från nosen eller kramper.
     Redan under tidig vår börjar kaningulsot spridas i Sverige. Viruset överlever utanför värddjuren och kan smitta via utrustning. Det krävs en omfattande sanering och desinfektion av stall/bur innan nya djur tas in.

 

Ingen kontakt med vildkaniner är ingen garanti att slippa pesten. Undersök kaninen ofta och skydda mot blodsugande insekter som är ett större hot. FOTO: LILL ERIKSSON

 

 


 

Julius lämnar över till dottern Emélie

 

NYTT JOBB. Det skånska bolaget Julius Biljettservice som startades av nöjesprofilen Julius Malmström för 16 år sedan har fått ny vd. Det är 28-åriga dottern Emélie Malmström som skrivs in i Bolagsverkets rullor som ansvarig för driften. Men varken hon eller Julius själv, nu 63 år, vill gå närmare in på detaljerna kring direktörsskiftet. Eller vad som händer med ledningen av familjens övriga bolag. Släpper du arbetet helt med det bolaget och kommer Emélie ta över ledningen av fler bolag inom kort?
     –  Inget förändras i vårt familjeföretag. Emélie och jag har känt varandra i 28 år och vi jobbar bra ihop, säger Julius Malmström till eventnews, utan att avslöja något av sina planer de kommande åren. Emélie Malmström sitter med i styrelsen i samtliga hans fyra bolag.

     AB Julius Fritid och Nöjen som bildades 1972 står Julius fortfarande kvar som vd för. Liksom för Den Nya Teatern i Malmö AB och Julius Production AB. Han är också kvar som styrelseledamot i Regions Skånes bolag Event in Skåne. 130902

 

LILL ERIKSSON

 

 

Äldre notiser


2013-09-02

 

Till

Till (Email)

Från

Från (Email)

Meddelande

 

                                                                                                  
 

 

 

 

Prenumerera på eventnews.ses nyhetsbrev. Gratis förstås! 

Anmäl här.

 

 

Gör till min startsida!

 

 

 

 

 

Här finns vi på Facebook!

 

Annonser:

Boka biljetter hos eventim!

Boka biljetter hos Ticnet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


eventnews.se   evenemang   löpet    nyhetsarkiv    Innehavare av utgivningstillstånd från Radio- och TV-verket    ©copyright eventnews.se 2007