Till förstasidan                                   för nöjes skull


 

 

Event in Skåne på nätverksträff.

Event in Skånes vd, Pehr Palm (i mitten) på nätverksträff i Svedala för ett par veckor sedan.

FOTO: LILL ERIKSSON

12 procent av anslaget till evenemang

 

För varje satsad skattekrona ska den skånska regionen få tillbaka fyra. Så lyder Region Skånes devis sedan man omorganiserat och bildat tre bolag inom näringslivsutveckling. Ett år har nu passerat för regionens eventbolag Event in Skåne. Vi granskar vad de satsade pengarna egentligen har gått till.

GRANSKNING. Förra året fick bolaget 3,2 miljoner kronor i anslag från Business Region Skåne. I år har man fått nästan det dubbla. Men av de 6,2 miljonerna som ligger i budget för 2009 har enligt bolagets tertialrapport endast 758 000 kronor använts till huvuduppgiften – att värva nya evenemang. Resterande pengar har under årets åtta första månader gått till administration eller staplats på hög.

      – Vi har sett över utgifterna noga och har bara satsat på välmotiverade projekt, förklarar bolagets vd Pehr Palm. Enligt honom hann man inte under 2008 upparbeta 700 000 kronor, så dessa pengar fördes över till 2009. Ändå fanns förra året en vinst på 164 000 kronor.

      – Den försvann i regionens svarta hål - skola, vård och omsorg, fortsätter Pehr Palm.

 

Regionens eventbolag ska verka för att nya event, mässor och kongresser förläggs i Skåne. Bolaget ska också marknadsföra Skåne som en ledande region för evenemang. Inte en helt lätt uppgift samtidigt som storsatsningar på till exempel Malmö Youth Games och Malmö Indoor Gala visat sig vara olönsamma för arrangörerna. Och så kulturhuvudstadvärdskapet som gick om intet (även om det ännu finns med som ett kommande skånskt evenemang på EIS hemsida) och förra årets ekonomiska fiasko European Masters Games, EMG.

 

Revisorernas granskning efter första året 2008 var begränsad på grund av uppstarten. Men Event in Skåne fick kritik för oklarheter och brister gällande de administrativa rutinerna och för att den interna kontrollen inte varit tillräcklig. Vid ett flertal tillfällen betalades inte skatt och sociala avgifter in vid rätt tid, så bolaget fick betala dröjsmålsräntor. Nu har styrelsen och Pehr Palm rättat till det. Nästa årsredovisning kommer i februari.

 

 

Årets skånska utredningar kostar

  • Ryttar-VM, Malmö 150 000 kr
  • Citynära aktiviteter, Malmö (kitesurfing-VM, LAN-turnering m.m.) 150 000 kr
  • Roadshow, Skåneidrotten 250 000 kr
  • Kongressutredning 80 000 kr
  • Seglingsutredning 230 000 kr
  • Mötesplatsen Frivillig.se 100 000 kr

U21 EM, Falsterbo Horse Show,

SAS Masters och Malmöfestivalen

är ännu ofakturerade, men beräknas

kosta mellan 100-150 000 kronor per evenemang.

 


 

 

 

Event in Skånes klara värvningar

 

• Filmturismkonferens Ystad 2009

• Djurparkskonferens Skånes djurpark 2009

• Konferens SM-veckan 2009

• Frivillig.se

• Battle of the year Malmö 2010

• Trupp EM gymnastik Malmö 2010

• SM veckan med konferens 2010

• RF Idrottsforum 2010

• Golfia återkommande 2010

• Baltic sea youth games 2011

• Handbolls VM 2011

• Teoretisk ekologi konferens 2012

För ett par veckor sedan kom revisorernas utlåtande om delårsrapporten för hela Region Skåne, där man granskat bland annat hur regionens mål uppfylls. Avseende den ekonomiska delen gjordes bedömningen att god ekonomisk hushållning och balanskravet är i stor fara. På Event in Skåne hushåller man kanske för väl med sina pengar. Men även om det i höstens ekonomiska rapport inte verkar vara så mycket satsade pengar på evenemang i Skåne, så kommer de att vara slut vid årsskiftet försäkrar Pehr Palm.

 

Av 50 inkomna förfrågningar på ett år tror han att ungefär 7-10 kommer få hjälp av Event in Skåne. Men inga pengar till befintliga evenemang och inga pengar till privata aktörer. Arrangören kan inte heller räkna med stöd till vad som helst. Främst är det utredningar som regionen vill lägga pengarna på. Hittills har det varit till exempel U21 EM , Falsterbo Horse Show, SAS Masters och Malmöfestivalen, där Event in Skåne har gått in med hälftenfinansiering tillsammans med kommunerna. Enligt Pehr Palm har dessa evenemang fått hjälp med utredningar för att bygga upp en kompetens, så att politiker ska kunna ta rätt beslut framöver. Mellan 100-150 000 kronor per event har det kostat.

Det är ganska mycket Malmö-evenemang?

      – Vi försöker få med alla 33 kommunerna, men Malmö är mest framåt. Jag har frågat många om de vill göra analyser, till exempel Åhus, men där ville man inte i år utan nästa år, fortsätter Pehr Palm.

      Med i Event in Skånes styrelse sitter Helsingborgs stads evenemangschef Helen von Platen. Ändå är staden inte i närheten av Malmö när det gäller att arrangera nya evenemang.

      – Det har varit rörigt i Helsingborg, de byter personal och vi inväntar den processen, säger Palm som tror att det ser bättre ut nästa år. Men några konkreta Helsingborgs-evenemang vill han inte gå ut med just nu. Han menar att det fortfarande är väldigt nytt för de flesta kommuner att försöka ragga nya event.

 

Det tar tid att få fram information och siffror från Event in Skåne. eventnews har även frågat efter detaljerad finansiell information, men till exempel en halvårsrapport har bolaget inte kunnat presentera.

      – Vi har inte så bra verktyg än, säger Pehr Palm. Att vi inte kan få ut en månadsrapport gör det svårt att pricka rätt till årsskiftet. Resultatet ska ju hamna på noll. Men vi gör så gott vi kan tills vi har ett nytt system.

      Verksamhetsinformationen som följde med senaste rapporten efter sommaren är kortfattad. Om den ekonomiska analysen: ”Bolagets tertialrapport visar på en positiv avvikelse beroende på periodisering.” Gällande styrelsens arbete skriver man bara ”Styrelsen har påbörjat arbetet med en strategi för Skåne som eventregion”.

Ser man till fördelningen av resurser ska 23 procent av anslaget gå till löner för bolagets två anställda och 36 procent till omkostnader för företagsledningen. Enligt augustirapporten har 12 procent av årets anslag gått som reda pengar till konkreta evenemang – en konferens under SM-veckan, en konferens om filmturism i Ystad och en Skånes Djurpark-konferens. Resterande pengar inom kärnverksamheten ”affärsutveckling”, har gått till konsultarvoden och olika utredningar om framtida skånska evenemang.

      Där samarbetar eventbolaget med bland annat branschorganisationen Sponsrings & Eventföreningen, som gör ett andra försök i regionen efter att den gamla ”Svenska Eventföreningen” misslyckats i Skåne strax innan millenniumskiftet.

 

Event in Skånes vd vill inte berätta om alla evenemang som man nu arbetar för att få till regionen.

      – Det är av konkurrensskäl. Vi tävlar med Köpenhamn, Stockholm och Göteborg. Och Jönköping, Uppsala och Borås blir allt duktigare. Nordic Game, som vi lagt ned hundratusentals kronor, kanske en miljon på, försöker nu danskarna ta ifrån oss. Men skulle vi inte samarbeta med danskar för att få evenemang till Öresundsregionen?

      – Det gör vi också. Vi söker olika stora event ihop med Köpenhamn, som till exempel VM i amerikansk fotboll.

      Den 23 november är nästa möte med Wonderful Copenhagen och Visit Denmark. Då ska det diskuteras vilka event man ska samarbeta kring framöver och Öresundsbrons 10-års jubileum.

      Även politikerna är inne och petar i evenemangsverksamheten. Då och då får Event in Skåne interna uppdrag från regionen, så var fallet med Båstad Business Week. Nu har man fått skriva fram ännu ett ärende. Brofirandet vill regionstyrelsen satsa 1,8 miljoner på, om danskarna är villiga att satsa lika mycket. De ger besked först när Köpenhamn valt borgmästare.

 

Öresundsregionen behöver en gemensam marknadsföringsorganisation anser Frank Jensen, som tar över överborgmästarposten i Köpenhamn om Socialdemokraterne vinner kommunvalet nu i november.

      – Jag har en klar vision om att vi kan samla marknadsföringen av Öresundsregionen i en enda internationell organisation. I dag saknas just en tydlig linje i marknadsföringen och det behöver vi, säger han till nyhetstjänsten Rapidus.

2009-11-04

 

LILL ERIKSSON

Resultatrapport Event in Skåne augusti 2009

 


 

 

Till

Till (Email)

Från

Från (Email)

Meddelande

 

                                                                                                  

Kommentera! Kommentera artikeln!

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på eventnews.ses nyhetsbrev. Gratis förstås! 

Anmäl här.

 

 

Annonser:

Boka biljetter hos eventim!

Boka biljetter hos Ticnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökvärt

 

 

 

 


eventnews.se   evenemang   löpet    nyhetsarkiv    Innehavare av utgivningstillstånd från Radio- och TV-verket    ©copyright eventnews.se 2007