Till förstasidan!               för nöjes skull


 

 

Sex, humor och mystik på Terry Evans storseans

 

Vi var med när ett riksmedium bjöd in andar och deras efterlevande till en skola i Ängelholm.

 

SEANS. Sorlet av uppspelta damer och herrar avtar helt när ett av landets mest kända medium stiger upp på scenen. Den här gången ska han leda en storseans i aulan på Rönnegymnasiet i Ängelholm. Redan tidigt under kvällen märktes en stadig tillströmning av nyfikna människor, bilkön in till stan ringlade lång trots blixthalka och vinterns första skånska snöflingor. På en av restaurangerna talas mest om det stundande evenemanget, en timme innan seansstarten plockas notorna in som på automatik – oavsett om man hunnit äta klart eller inte. Sedan styr paraden mot skolan där Mr Terry Evans redan sitter redo och signerar sin senaste bok.

 

Så brukar det gå till på hans seanser. Förutom att publiken får en första glimt av den mystiske mannen, ges tillfälle till lite närmare kontakt sinsemellan. Men av de drygt 400 besökarna är det ganska få som vågar sig fram till bokbordet för att byta några ord med spökfångaren. Jo, Terry Evans har också varit ”ghostbuster” under sina 39 år i branschen, berättar han under seansen.

       Jag säger aldrig ”försvinn”, jag får bort spöken genom att tala med dom. Han  menar att spöken kan fästa sig vid en utan att man är medveten om det.

      – När dom litar på mig bjuder jag in dom i mig och då ändrar jag till en högre frekvens och kan släppa dom fria, fortsätter Terry Evans och alla verkar förstå precis på nåt vis.

 

Drygt hälften i publiken räcker upp handen när han frågar hur många som har sett tv-programmet han medverkar i, ”Det okända”.. Lika många uppger att de är på storseans för första gången. I publiken söker han upp närstående till andar som han säger sig få kontakt med på ”andra sidan”. Men precis som vid förra storseansen som eventnews var med på är ”pejlaren” inte helt synkroniserad med andevärden  vissa delar av kvällen.
På första frågan går Terry nit direkt.

      –Det är viktigt att ni erkänner att det är ni, när en ande söker upp er, säger Terry Evans efter en stund utan napp i publiken. Han berättar om folk som inte vågat ge sig till känna och som hör av sig i efterhand. Människor han då inte kunnat hjälpa eftersom han inte minns kontakten med andarna efteråt.

 

Han måste tilltala flera gäster innan han hittar någon som ser sig som sonen till den avlidne far, som vill berätta det han aldrig fick sagt innan han gick bort. Upplevelsen förbättras inte av mikrofonens ljudproblem.
Evans gör ett försök att vara mer specifik. Fadern var sjuk med andningsproblem på slutet. Känner du igen det?, är den ständigt återkommande frågan. ”Sonen” bekräftar. Terry Evans inväntar hela tiden bekräftelse från den utvalde i publiken, efter varje påstående, innan han går vidare. Samtidigt som han ideligen upprepar att han inte vill ha någon information från publiken. Fadern hälsar till sin efterlevande att han tröttnat på alla blommor på graven. Det skulle vara bättre med whisky – publiken skrattar igen.

 

I den här storseansen  har Terry Evans lagt in ännu mer humor. Det blir  lite som en stå upp-föreställning, men med fler dimensioner. Han talar också mer svenska än på tidigare evenemang. Språket är ganska avgörande och förbistringar kan göra att publiken missförstår honom. Men tolken gör sitt bästa och det är uppskattat även för dem som inte förstår Evans ganska oartikulerade uttal. För att bevisa för den inte helt övertygade sonen att det verkligen är farsan han har på tråden, hänvisar Terry till klockan där hemma som stannat på tidpunkten då hans mor dog. Sonen bekräftar inte detta, men får avslutningsvis rådet att uppsöka en doktor så att kärlekslivet kan komma igång igen.


Även nästa ande har svårt att hitta rätt i aulans församling. Faktum är att nästan ingen av de totalt sex personerna som ger sig till känna i publiken under kvällen, känner sig direkt träffade av andarnas inbjudan. Men efter lite snack får Terry Evans äntligen kontakt i publiken och det med kanske en blivande kollega.

      –Du hade rätt, det finns liv efter döden. Du har förändrat ditt liv de senaste fyra åren. Du kan utveckla dig som medium på en kurs. Han talar ofta om hur sådan utbildning kan ge glädje i livet. Minst fem kurser på ämnet ger han själv à drygt 5 000 kronor och uppåt. Uppdateringskurs för diplomerade medium, utbildning för ”bergsledare” och kurs i ledarskap och intuition är några exempel.

 

Publiken får veta att deras hädangångna släktingar har koll på dem hela tiden. Ett par i publiken ombeds se över sin tandhälsa. Flera får höra av sina övervakare att de inte är sexuellt aktiva.

      – Det säger jag inte för att förnedra dig, säger Terry Evans till en i publiken, medan stora delar av den skrattar. Lika snabbt går det att få de församlade i tårar. Varje andemöte avslutas med att den avlidne ber sin närstående om ursäkt för något den gjort eller inte gjort och att hon eller han till slut hälsar med kärlek av hela sitt hjärta. Efter dem orden måste flera av andarna snart rusa vidare för att gå på fest eller dans i andevärlden.

 

Nästa ande är en kvinna som dog i en brand. Hon vill berätta att hon inte led vid dödstillfället och att släktingarna nu kan få frid.

      – Visst misstänkte du att hon skulle komma igenom ikväll, frågar Terry Evans och menar att biljettköpet till kvällens evenemang är ett bevis på andarnas inflytande över oss.

      – Jag har inte köpt min biljett, jag fick den, rättar damen i publiken.

När samtalet går i stå förklarar Evans det med att anden tappat talförmågan på grund av alla starka känslor som uppstår i mötet mellan levande och död. Känslosamma samtal hållna av en man är något som verkar gå hem hos den till stor del kvinnliga publiken. Men även en och annan man torkade ögon som rann över under seansen i Ängelholm. Till slut får även denna tilltalade veta att hon borde utveckla sin healinggåva.

 

Nästa är en klockren träff. Birgitta hittas direkt i främre raden – hon får meddelandet att hälsa till en ung sons mor, som hon känner, att allt är okej på andra sidan. Nästan allt som Terry Evans säger bekräftar hon utan att tveka och utan större förvåning. Att den döde sonen hade god aptit när han var hos henne och att de hade en speciell och nära kontakt. De som inte köper Evans påståenden blir ombedda att kolla upp fakta efter seansen.

 

Också döda djur hälsar på i Ängelholm den här kvällen. Vet du vad hunden vill säga, undrar Terry vänd mot matte. Alla blir enormt nyfikna.

      – Voff, säger han skämtsamt, och tillägger att det sägs med kärlek.

Även någon med namnet Johan, John eller Jonas kan Terry peka ut geografiskt i salen. Terry Evans påstår att tv-programmet ”Det okända” fått denna person att tro på ett liv efter döden. Att Jonas nu kommit till evenemanget ser hans medium som ett bevis på andliga krafter.
Men när mor vill hälsa till Jonas förstår han inte. Han känner inte alls igen den mamma som Terry Evans målar upp bilden av. Då ändrar han snabbt till morfar och styr samtalet mot att nog även Jonas skulle odla sitt nya intresse för det okulta och komma och träffa Terry igen och se hur hans kurser är.

 

Avslutningsvis famlas det i mörkret på en andlig resa hemma i Jonas hem, eftersom de inte kan hitta den klocka som ska bevisa när någon har dött.

       Jag har inga klockor där, envisas Jonas, men övertygas snart när det visar sig att det är en termometer utanför fönstret som Terry Evans har pejlat in med sin radar.

Plötsligt ringer en mobiltelefon i salongen, men det är inte en ande känner Terry. Han återupptar istället samtalet med kvinnan i salongen som just fått erbjudandet att träffa en snygg man, av sin ande.

       Jag har redan en, meddelar hon torrt och Terry Evans går direkt på erbjudande två.

       Vad säger du om att åka till Thailand? Du kommer att åka dit med en man. Kanske vinner du resan.

Kvinnan får veta att det är döda mors sätt att tacka för allt. Men den snygge maken får allt vara försiktig.

       Om han någonsin retar dig igen för att tro, ska jag sjunga för honom mitt i natten ”We’re gonna take you away”, förmedlar Terry Evans.

Terry Evans

Terry Evans är ett välkänt, men kritiserat spiritistiskt medium efter att ha synts flitigt i de svenska tv-serierna Förnimmelse av mord och Det okända.

      – Dom ger mig ingen information, försäkrade han den skånska livepubliken.

FOTO: TV4

 

 

Fotnot. I början på nästa år kommer Terry Evans tillbaka med storseanser i Öresundsregionen, bland annat i Klippan och Ystad.

 

Terry Evans i teve.

FOTO: TV4


Han meddelar också att makens förstoppning kan förvärras om svärmors ande retas upp.

      – Om han någonsin retar dig igen för att tro, ska jag sjunga för honom mitt i natten ”We’re gonna take you away”, förmedlar Terry Evans. Han meddelar också att makens förstoppning kan förvärras om svärmors ande retas upp.

 

 

Vissa döda kan Terry Evans berätta lite mer detaljerat om – han talar om en död mans yrke, intresse och den efterlevande fruns romantiska läggning. Dottern har kommit med den här kvällen trots att hon är skeptisk.

      – Du tänkte ”om far kommer, då tror jag”, eller hur, säger Terry Evans och framhåller andens visit som ytterligare ett bevis. Dessa verkar stå högt i kurs i den eviga kampen om anhängare. Dottern får veta att om hon någonsin är skeptisk igen kommer håret att trilla av och tänderna lossna. Slutligen uppmanar fars ande, via Terry Evans, att dottern ska fortsätta med juridikstudierna som hon just berättat om.

 

Under föreställningen, som delas upp i två akter – den första med andemöten och den andra med frågestund – ger Terry Evans också vägledning till bättre hälsa. En får rådet att gå till doktorn, en annan får rådet att uppsöka något av de medium som han själv utbildat. En tredje får veta att han på något sätt kommer att bli frisk trots sin taskiga hälsa.
Det är svårt att låta bli att fundera över vad Mr Evans själv får ut av det hela. Han ger inga intervjuer och vill inte vara med på bild, så fansen får spekulera. Utöver tillfredställelsen av socialt arbete drar han in runt 80 000 kronor per storseans. Förutom hyra av aula ska översättaren, värdar och bullbakande tanter ha sitt.

 

Frågestunden är en uppskattad del av programmet, men tyvärr hinns det bara några få frågor av alla dem som uppstår vid varje evenemang. Andarna har bråttom iväg till andra aktiviteter, förklarar Terry Evans. Hur ska man göra med barn som verkar ha din gåva, undrar en äldre kvinna i publiken.

      – Lyssna alltid till barnen, annars skadas dom, säger Terry Evans och menar att man inte kan ta bort ”förmågan” på något sätt. Han berättar om hur han själv som treåring såg andar första gången.

      – Sen tog logiken över och jag trodde att jag var galen.

Kan alla lära sig att bli ett medium, undrar en annan kvinna.

      – Nej. Alla har det med sig från födseln, kan se och höra andar. Men alla kan inte bli medium, säger Terry. Han tycker ändå inte det är bortslösade pengar att gå en kurs. Alla som gör det garanteras bra intuition.

 

En tredje kvinna undrar om han har mött onda andar.

      – Ja, arga och bittra. Men dom är inte så farliga om man talar med dom, säger Terry samtidigt som han varnar för sådan lek. Han ser att kvinnan haft flera kriser i sitt liv, berättar om en grym person och dennes övergrepp på henne, både fysiskt och psykiskt, när hon var liten.

      – Du har förmågan, men inte utbildningen som krävs. Släng bort korten och gå till nån som kan lära dig.

      Just svåra trauman, gör att man öppnar upp sig för kontakt med andevärlden och för alla känslor, hävdar Evans. Enligt honom är det inte besvärsfritt att börja tala med andar. Själv upplevde han humörsvängningar, huvudvärk och nya vanor. Efter knappt tre timmar inklusive en halv timmes paus tackar andarna i Ängelholm för sig och ber åhörarna ta sig hem försiktigt.

2010-12-03

 

LILL ERIKSSON

 


Lundaprofessorn säger sig ha bevisen

FORSKNING. Vad säger då vetenskapen om förmågan att få kontakt med andar? I Lund finns Europas enda professor som vill forska inom parapsykologi. Etzel Cardeña lämnade USA för Skåne, när en uppmärksammad donation från den avlidne Thorsen, intresserad av just det här, landade på universitetet. Nu har forskarna i Lund arbetat i fem år med främst hypnotiska, så kallad psi och relaterade fenomen och släppt ett hundratal publikationer. Och inom några månader finns två böcker om förändrade medvetandetillstånd. Vilka är era mest intressanta resultat?
      – Om den som ska testas i ett parapsykologiskt experiment tror att testet ska gå bra så lyckas man i regel också bra, säger Etzel Cardeña till eventnews. Enligt honom finns ett samband mellan förändrade medvetandetillstånd och lyckade psi-experiment. 

 

Magiker versus skedbändare

Med slumpgeneratorer har forskare också försökt hitta belägg för psykokinesi, det vill säga förmågan att med endast viljan flytta på eller transformera objekt. Uri Geller, blev känd på 1970-talet efter att ha påstått sig ha förmågan och hävdade att han kunde böja skedar med tankekraft. Då blev också en skeptiker kändis, magikern James Randi sade sig kunna förklara allt med vanlig trollerikonst. Än idag lovar han en miljon dollar till den som kan visa på en paranormal företeelse som han inte kan genomskåda.

      – Löjligt, säger Etzel och menar att utmaningen inte följer vetenskapliga standarder. Han hänvisar till en artikel på Dailygrail.com, där man skriver att skeptikern kräver så stark bevisning att forskningen bakom skulle kosta långt mer än prissumman.

Annette Hill

Enligt Annette Hill är det främst magiker som försökt motbevisa det paranormala. En känd skeptiker är James Randi som lovar en miljon dollar till den som kan visa på en paranormal företeelse som han inte kan förklara.

FOTO: ULRIKA OREDSSON

 

Etzel Cardeña

Professor Etzel Cardeña om Randis utmaning: Löjligt! FOTO: KENNET RUONA

 

 

Det paranormala har blivit normalt

 

POPULÄRT. Ungefär var sjätte svensk tror på det övernaturliga och var tionde skulle kunna tänka sig att delta i en seans för att tala med sina döda anhöriga. På senare år har tron på paranormala fenomen ökat - TV-program, filmer och livsstilsmagasin på temat poppar upp som svampar ur jorden. Annette Hill, ny professor i media- och kommunikationsvetenskap i Lund har forskat om det paranormala i populärkulturen. Hur kommer det sig att vi har blivit mer vidskepliga? Är det medieutbudet som påverkar oss?

      – Jag tror snarare att medieutbudet är ett svar på vårt ökade intresse för det paranormala. Tron på det övernaturliga går i cykler som återkommer i oroliga tider. Oron som fanns där redan kring millennieskiftet och späddes på rejält efter den 11 september, säger Annette Hill.

      Läs hela artikeln på Lunds universitets hemsida.

2010-12-03

 

ULRIKA OREDSSON


Share |

 

Lätthypnotiserade personer upplever lättare parapsykologiska fenomen

Besatta psykiskt friska

I Lund jobbar man på och har kommit fram till ett och annat. Professor Cardeña har sett att upplevelsen och hjärnmekanismen vid spontana hypnotiska fenomen, skiljer sig markant mellan den som är svår respektive lätt att hypnotisera. Etzels menar också att det finns minst två typer av högpresterande hypnosbara individer och att den som kan hypnotiseras lätt också kan vara med om transcendentala upplevelser.
      – Förmågan att försättas i hypnotiskt tillstånd verkar bero på hur mycket man kan uppleva andras känslor, fortsätter Etzel Cardeña. Att medium och människor som säger sig ha övernaturliga förmågor skulle vara psykiskt sjuka, som vissa skeptiker menar, finns det inga studier som bevisar. Däremot vet professorn i Lund, efter att ha studerat människor inom brasilianska och afrokaribiska religioner som upplever att de är besatta av andar, att de är minst lika psykiskt friska som andra människor i dessa länder.

 

Vissa lättare att hypnotisera

Men enligt senaste rönen från Lund har man sett att gruppen med hög suggestionsmottaglighet består av två undergrupper med hög respektive låg så kallad dissociation. Vad är då det? Jo, enligt vissa psykologer, en psykologisk försvarsmekanism som vi har för att hanterar emotionella konflikter. Etzel förklarar det med ”ett läge då människor inte som vanligt kan samordna olika psykologiska processer, som till exempel att minnas”. Det finns hypoteser om att människor med personlighetsstörning, eller som Etzel hellre uttrycker det ”har traumatiserats” – dissocierar mycket och att de är lättare att hypnotisera. Cardeñas hypnos visade att den högt dissociativa gruppen var mer mottaglig för hallucinationssuggestioner, upplevde en starkare icke-viljemässighet, rapporterade större spontana förändringar i viljemässighet, och hade sämre korttidsminne och kognitiv kontroll än den lågt dissociativa gruppen.

 

Med den så kallade Ganzfeld-metodiken testas extrasensorisk perception – genom att ta bort distraherande ”brus” kanske man kan hitta telepatisignaler hos vem som helst. Sådana tester kanske kan förklara varför spontana upplevelser av telepati tycks vara vanligt vid förändrade medvetandetillstånd, som när man drömmer, utsätts för hypnos eller mediterar. På uppdrag av USA:s regering har man tidigare också undersökt förekomsten av så kallad fjärrsyn, som klärvoajanta och siare säger sig begåvats med. Parapsykologer har arbetat vidare med den forskningen och när den har publicerats i vetenskapliga tidskrifter är det inte utan debatt.
Vilka framsteg har gjorts inom parapsykolgiforskningen de senaste åren ute i världen?
      – En rapport om igenkänning och föraningar publiceras nu i en av de främsta tidskrifterna inom psykologi, Journal of Personality and social psychology. Och en analys av all forskning som testar om den så kallade Ganzfeld-metoden tillåter reproducering av psi-fenomen finns publicerad i Psychological Bulletin, berättar Etzel Cardeña. Enligt honom har de internationella forskarna hittat grundläggande bevis för psi-fenomen, särskilt i samband med ändrade medvetandetillstånd.
      – Detta är precis vad vi också studerar i Lund just nu.


FAKTA

Forskning på parapsykologiska fenomen

Professor Etzel Cardeña undersöker människors förändrade medvetandetillstånd - bland annnat hypnotiserbarhet och kopplingen till dissociation. Dissociation är en reaktion på yttre påfrestningar, då man reagerar med känslor av att vara frånkopplad sin egen kropp. Cardeñas professur inrättades vid Lunds universitet 2003 genom en donation av den danske margarinfabrikören Poul Thorsen som var mycket intresserad av parapsykologi och hypnos. Man undersöker hypnotiska fenomen, telepati och förhållandet mellan dissociation och trauma. Etzel undervisar också om förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi, samt klinisk och experimentell hypnos . Han har också arbetat inom teatervärlden både som regissör, skådespelare och författare i México, i USA och i Sverige.

Saknas tvärvetenskaplig forskning

Kanske skulle man komma ännu längre om forskningen bedrevs mer tvärvetenskapligt. Engelskan Annette Hill är ny professor i media- och kommunikationsvetenskap i Lund och har forskat om det paranormala i populärkulturen.
Varför arbetar ni inte mer över gränserna?
      – Vi jobbar på helt olika sätt i vår forskning, säger Annette Hill. Medan till exempel Etzel tittar på olika hypnosmetoder studerar jag olika medier med spökupplevelser.
      – Men vi talar om vissa saker tillsammans, säger Etzel.

      Kanske underskattas allmänhetens behov att få veta hur det egentligen ligger till med det övernaturliga. Både av forskarvärlden och dess finansiärer. Vi vill veta nu och helst lite mer konkret, om man nu kan önska det i så här abstrakta frågor. Då behövs betydligt mer forskning.
      Efter att Lundaprofessorns doktorand Devin Turhune nyligen lämnat universitetet för vidare arbete i Oxford, är det bara han själv och hans masterstudent David Magnusson-Claverz som arbetar med det här i Lund. 
Nätverkar du med forskare inom andra områden när det gäller parapsykologi?
      – Jag har varit ordförande i Parapsychological Association och är nu redaktör för dess tidning Mindfield, vid sidan av arbete som redaktör för olika liknande publikationer. Via organisationen CERCAP samarbetar jag med forskare från flera länder.

 

Medium klarade inte testet

Har det gjorts några studier på medium?
      – Forskare vid Windbridge-institutet och Virginia-universitetet har publicerat forskning där utvalda medium har kunnat ge specifik information som inte kan förklaras med perceptuella eller resonerande processer, säger Etzel Cardeña. 
Har du själv kommit fram till något intressant när ni har testat medium?
      – Vi publicerade en fallstudie med ett medium som inte alls var framgångsrik i vårt test. Dock ska tilläggas att vi testade henne i ett sammanhang som var ganska annorlunda hennes vanliga tillvägagångssätt.
Har du några kommentarer när det gäller medium som råder människor med personliga problem, som rör till exempel hälsa m.m.
      – Windbridgeinstitutets forskning visar att sörjande personer verkar bli hjälpta av att konsultera medium. 
Under alla dina år som forskare på det här området – har du sett några som helst bevis på andra dimensioner eller fenomen som tidigare inte har gått att vetenskapligt förklara?
      – Det finns en konsekvent vetenskaplig databas med bevis för parapsykologiska fenomen, som är likvärdiga många av de accepterade fenomenen inom psykologi och andra discipliner, avslutar Etzel Cardeña.

2010-12-03

 

LILL ERIKSSON


Share |

 


 

Parapsykologi är ett delvis grekiskt uttryck, ”vid sidan”-psykologi och innebär studier av påstådda paranormala, eller så kallade psi-fenomen som till exempel extrasensorisk perception, ESP eller psykokinesi och medvetande efter döden. Parapsykologisk forskning omfattar laboratorie- och fältstudier, och bedrivs vid en rad universitet världen över. Resultaten publiceras normalt i tidskrifter som Journal of Parapsychology och European Journal of Parapsychology eller andra tidskrifter inom psykologi. Parapsykologi är en marginalvetenskap eftersom forskningen inte passar in i den etablerade vetenskapens teoretiska modeller. Skeptiska forskare menar att metoderna i experimenten brister. Forskare som till exempel psykologerna Ray Hyman och James Alcock, är kritiska både till parapsykologins metoder och resultat.

Källa: Wikipedia och lu.se

 


 

 

Till

Till (Email)

Från

Från (Email)

Meddelande

 

                                                                                                  

      Kommentera! Kommentera artikeln!

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på eventnews.ses nyhetsbrev. Gratis förstås! 

Anmäl här.

 

 

Annonser:

Boka biljetter hos eventim!

Boka biljetter hos Ticnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökvärt

 

 

 

 


eventnews.se   evenemang   löpet    nyhetsarkiv    Innehavare av utgivningstillstånd från Radio- och TV-verket    ©copyright eventnews.se 2007