Till förstasidan!               för nöjes skull


 

 

Oreda bland bilsportens miljöcertifikat

 

”uppenbart har det blivit ett missförstånd mellan oss”

MILJÖ. Medan kommuner, näringsliv, organisationer och andra evenemang har satsat på att miljöcertifiera sina verksamheter sedan årtionden tillbaka, börjar detta bli aktuellt först nu inom motorsporten. Endast ett av sju team i racingevenemanget STCC har certifierat sig och det alldeles nyligen. Men hos de som utfärdar miljöcertifikaten är det en enda röra. Enligt STCC:s miljöplan skulle man uppnå Svenska Bilsportförbundets silverklassificering förra året. Hur gick det med det egentligen?

     – Från maj 2009 fram till augusti 2010 ansvarade Riksidrottsförbundet för certifiering av klubbar och arrangemang. Vi har tyvärr inte fått dokumentationen på vilka certifikat som utfärdades under den perioden, säger SBF:s miljöansvarige Ola Blomqvist till eventnews. Han hänvisar till Riksidrotts-förbundet, men inte heller där kan man ge ett svar.

     – Uppenbart har det blivit ett missförstånd mellan oss kring vilket datum de skulle ta över ansvaret för certifieringen. Det kan ha att göra med att såväl vi som SBF också bytt handläggare i frågorna, säger RF:s handläggare Rolf Jönsson. Han vet inte var handlingarna från denna över ett år långa period kan finnas.

     – Vi måste först reda ut det här mellan förbunden innan vi kan ge rätt svar, fortsätter Rolf Jönsson. Men enligt SBF utfärdades inga certifieringshandlingar av dem själva under den här perioden. Och förbundet saknar nu en förteckning över alla utfärdade miljödiplom/certifieringar. Ändå menar STCC att man är ett miljödiplomerat evenemang. 110323

 

LILL ERIKSSON


Pål Börjesson

Pål Börjesson. FOTO: MIKAEL RISEDAL

 

Varför har man inte kommit längre inom bilsporten?

      – Utanför vårt eget mästerskap pågår andra projekt som kommer att få återverkningar inom bilindustrin. På ett internationellt plan används alltmer små turbomotorer av samma typ som sitter i många personbilar, fortsätter Joakim Tärnström på STCC.

FOTO: FOTOGUBBEN

 

Halkar efter i klimatracet

 

miljöbränsle obligatoriskt i STCC 2008, men används av få.

 

MOTOR. Något romantiskt kittlar våra sinnen när klungan av racerbilar dånar förbi publikplattformen. Ett moln av avgaser glider sakta fram med aromer av brända däck och olja. Skulle racingnöjet vara lika adrenalinfyllt med bilar som varken luktar eller låter? Kanske inte. ”STCC och miljö – en perfekt kombination” menar landets stora racingevenemang och förklarar på hemsidans miljöavdelning: ”Det låter kanske konstigt men det är precis vad det är. Inte bara när det gäller teknikutveckling. STCC når också en målgrupp som överlag är väldigt teknikintresserad men som också kan vara ganska miljöbelastande”.

 

Kör fortfarande fossilt

Inom motorsporten kör man med våra drömbilar – de är snygga, häftiga och snabba. Men inte de mest miljövänliga – trots att man vill gå i bräschen på tekniksidan. Ingen kör med de snabbaccelererande elbilarna. Bara ett av sju team kör på biogas. 2011. Och de flesta racingteam kör fortfarande på fossilt bränsle.

     – Vi var först i världen med att införa etanol som bränsle inom nationell racing och även först med att införa biogas. Vi kommer att fortsätta arbeta med partners på bränslesidan för att fortsätta gynna utvecklingen av miljövänligare bränslen, säger STCC:s informationsansvarige Joakim Tärnström till eventnews.

     Enligt Pål Börjesson, docent i miljö- och energisystem, vid Lunds tekniska högskola är det fordonsgas som är det bästa bränslet ur klimathänseende. Han och forskarkollegorna har analyserat vilken miljöpåverkan de olika bränslena har, både biobränslen i förhållande till varandra och till de fossila alternativen bensin och diesel. Resultaten visade att biobränsle ger mellan 65 och upp till 140 procent mindre växthusgasutsläpp jämfört med bensin och diesel, även när så kallade direkta och indirekta markeffekter räknas med.

 

Vad anser du – har motorsporten gjort tillräckligt och ligger de i framkant på miljösidan?

     – Ja, de jobbar på bra med miljöbiten, men man kan ju alltid önska sig mer. Det är jätteviktigt att motorsporten inte slår sig till ro utan hela tiden jobbar med nya förbättringar från år till år, säger Pål Börjesson. Han menar att en miljöcertifiering måste slå igenom fullt ut på alla olika nivåer.

     – Utan denna grundläggande kunskap är det inte helt lätt att prioritera de viktigaste åtgärderna och strategierna. En annan sak jag önskar mig är att man fullt ut överger fossila drivmedel, även alkylatbensin ur växthusgassynpunkt och utnyttjar de olika biodrivmedel som finns idag, fortsätter Pål Börjesson. Men även de nya som snart är på gång. Han föreslår nya motortekniker som elhybrider och elbilar. Kanske en ny klass där biodrivmedelsdrivna elhybrider och elbilar tävlar, för att ytterligare marknadsföra dessa.

Klarade inte miljömålen

Mångmiljonomsättning och tusentals åskådare per tävling, men miljömålen är inte mycket att skryta med för bilsportevenemanget. Den första tävlingen kördes 1952 i Falkenberg, 2005 köpte Rikard Pålsson STCC AB och Bob Huzell tog över som vd.

      – Ett av de primära målen var att popularisera motorsporten och att ta bort stämpeln att det är en farlig sport dålig för miljön, sade Bob till Dagens Nyheter. Efter det gick bil- och energiföretagen in och satsade på världens första tävlingsbil driven med biogas. Och sponsorer som Telia och Aftonbladet hakade på. PR-värdet för evenemanget har legat runt 50 miljoner kronor. Men samma utveckling syns inte på miljösidan. Ett mål var att senast 2010 se till att alla evenemang klarade Svenska Bilsportförbundets silverklassificering, men om detta finns ingen dokumentation. Och att man ännu kör i huvudsak på fossilt bränsle – både teamen på racingbanan och publiken till och från evenemangen, ingår inte i miljöplanen.

Andra klasser som JTCC, Camaro Cup, Pro Superbike och Carrera Cup har bara tagit första steget att byta till fossila alkylatbränslet HP Plus. I likhet med brittiska BTCC antas ett nytt reglemente 2013 då endast så kallade NGTC-bilar blir tillåtna i tävlingarna. Då gäller enbart turbomatad 2-litersmotor med höjd effekt på 330-340 hästkrafter. Inte ett ord om miljövänligare bilar i reglerna som gäller fram till 2016.

 

STCC:s informationschef vill inte svara på eventnews frågor om varför man kör på fossila bränslen när det i företagets miljöplan står att miljöbränslen blev obligatoriskt 2008. Vi får inte heller svar på hur stor andel fordon som kör på Svanenmärkt miljöbränsle. Enligt STCC började arbetet att öka andelen fordon som kör på sådant bränsle redan 2008. Målet var att 51 procent av bilarna skulle köra på det nu fyra år senare. Men enligt vår undersökning körs de flesta bilar på den fossila alkylatbensinen, som utsläppsmässigt är betydligt bättre än vanlig bensin, men inte ett Svanenmärkt miljöbränsle. Utöver enda biogasteamet kör några bilar på diesel eller etanol.

 

Vad har motorsportbranschen för ansvar att föregå som ”gott exempel”?

      – Den har ett speciellt ansvar att föregå som gott exempel då den ofta betraktas som “miljöskadlig verksamhet”. Man kan säga att det är en förutsättning för motorsportens fortlevnad att man jobbar mycket aktivt med ständiga miljöförbättringar, eftersom detta hjälper till att legitimera sporten när kraven på mer miljömässigt hållbara verksamheter ständigt ökar, säger forskaren Pål Börjesson. Ett annat mycket viktigt skäl menar han är motorsportens genomslagskraft inom bilbranschen i stort och bland bilkonsumenter.

      – Genom att motorsportbranschen går före med till exempel förnybara drivmedel, nya bränslesnåla motortekniker och så vidare, ökar intresset väsentligt för denna miljöanpassade utveckling även utanför motorsporten. Motorsporten är en mycket viktig marknadsförare av utvecklingen av “hållbara drivlinor” och som gör att denna utveckling betraktas som “cool” även bland vanliga bilkonsumenter.

 

Svalt intresse bland energibolag

Bränslefrågan är inget som teamen stoltserar med och hos vissa omöjligt att få reda på förutom hos Team Biogas förstås. Men eventnews har ställt frågan. Flash Engineerings som i sitt stall har bland andra Carrera Cup-föraren prins Carl Philip, kör med två BMW 320si på Ring Knutstorp om någon månad. Enligt teamets presschef Johan Meissner drivs alla bilarna med alkylatbensin, i samtliga STCC-klasser – trots att man gick ut redan 2007 och sa att etanol var intressant.

      Team MA:GP kör en Alfa Romeo 156 GTA på 280 hästkrafter. Vilket bränsle körs den på och varför har ni valt just det?

      – Den drivs med alkylatbensin. Vi har valt det för bilen och motorn var byggd för det bränslet från början, säger STCC-föraren Mattias Andersson.

      Hos team Polestar började man fundera på att tävla med ett miljövänligare bränsle 2006. Möjligheterna med biogas undersöktes. Där säger man att de stora energibolagen visade svalt intresse och att gas var svårt att passa in i det tekniska reglementet, så det blev etanol E85. En silvermedalj 2007 visade att bränslet höll måttet på banan.

 

Miljöcertifiering utan bränslekrav...

Team Westcoast Racing är ensamma i Norden med sin miljöcertifiering enligt ISO-4001. Men det betyder inte att man måste köra på Svanenmärkt bränsle. Vad innebär certifieringen?

      – Att de arbetar systematiskt med miljöfrågorna. Det är inte en nivåstandard som säger att de är den minst miljöbelastande i evenemanget, säger Ylva Frithiofson som arbetar med ledningssystem på Canea. Det är en organisationscertifiering, där miljöarbetet ska följas upp för att se om det är tillräckligt effektivt. Teamet testade etanol i sina BMW 320si 2007, men då sa Roland Jönsson, informationschef på BMW Sverige:

      – Etanol ur motorsportsammanhang kan vara intressant och vi följer med intresse utfallet av testerna. Dock är det är ingenting vi ser som ett alternativ för vanliga produktionsbilar även om vi kan

Etanolmack

– Publiken till biltävlingar är av ”hävd” bilburna, menar Skånetrafiken. Och att den har svårt att välja bränsle är kanske inte så konstigt när motorsporten inte tydligare visar vägen.FOTO: BACKMANS FOTO

 

se nyttan med låginblandning av etanol under en övergångsperiod.

Men det blev varken etanol i tävlingsbilarna eller i samma bil i affären. Utan fossil alkylatbensin.

 

...som resulterade i sopsortering

Enligt det Halmstadbaserade racingföretaget har det inneburit en stor omställning som resulterat i sopsortering, återanvändning och krav på partners och racerbanor.

      – Vi arbetar i en bransch där det är lätt att bli utpekad som miljöbov. Därför beslöt vi att teamet skulle miljöcertifieras. Det som främst kan miljöförbättras är publiktransporterna, säger stallchefen Dick Jönsson-Wigroth. Certifikatet säger alltså inget om att man som förebild i motorbranschen ska föregå som gott exempel och köra på miljöbränsle. Men man ska ha kartlagt sin väsentliga miljöpåverkan.

      – Det innebär inte att miljöbränsle är den självklara lösningen, säger certifieringskonsulten Erik Westerberg. Miljöutredningen kanske tar upp publiktransporter som en stor miljöpåverkan och då ska man minska den.

 

Detta är ett av STCC:s stora miljömål. Enligt planen skulle samtal med relevanta trafikföretag inledas under 2009. När tävlingarna arrangerades i centrala Göteborg 2009 gällde entrébiljetten även för kollektivresan dit och hem. Men inför de kommande sydsvenska evenemangen i Falkenberg och på Ring Knutstorp signalerar STCC med GPS-koordinator och vägbeskrivning på sin hemsida, att publiken även i år ska ta bilen till evenemanget. Här i Skåne har STCC knappast gjort sig kända för att värna om sin kollektivresande publik. Skånetrafiken har aldrig fått frågan om ett eventuellt samarbete.

      – Vi har varken haft synpunkter eller dialog om detta, säger Skånetrafikens trafikutvecklare Klas Sörensson och tillägger att det inte ens finns en busslinje som passerar tävlingsbanan. Till de stora publiktävlingarna på Ring Knutstorp i Kågeröd den 6-7 maj och senare också 9-10 september, är det inte inplanerat någon särskild busstrafik enligt Skånetrafiken.

      – Publiken till biltävlingar är av ”hävd” bilburna, menar Klas Sörensson.

 

Så bilsport är inte ”onödig körning för nöjes skull”?

      – Det finns ingen verksamhet som accelererar miljöteknisk utveckling som biltävlingar. Ett lager med mindre friktion ger en tiondel på racerbanan, men sänker miljöbelastningen för vardagsbilisten. Bättre förbränning ger en hästkraft extra på banan och lägre partikelutsläpp för vardagsbilisten, säger STCC:s Joakim Tärnström. Han erkänner att fartfantaster inte alltid är dem som går i bräschen när det gäller miljön.

      – Framförallt handlar det om att vår publik är en målgrupp som har varit väldigt svår att påverka när det gäller miljöfrågor. All sport gör av med energi på ett eller annat sätt, ishockey kräver stora mängder energi för att frysa isen, fotboll kräver stora strålkastare, uppvärmning av gräsmattor etc. Inomhushallar kräver uppvärmning. Bilsporten gör av med en del energi på de bilar som snurrar på banan, men till skillnad från andra sporter sker en teknisk utveckling som gynnar miljöteknisk utveckling på samma gång som själva utövandet pågår, avslutar Joakim Tärnström.

 

Är det försvarbart att köra race bara för nöjes skull?

      – Absolut. Motorsporten är en “upplevelseverksamhet” som ur miljösynpunkt normalt är mycket bättre än konsumtion av prylar för nöjes skull. En trend som många miljöforskare och andra hoppas på är att vi konsumeter kommer att konsumera alltmer upplevelser i framtiden som till exempel teater, friluftsaktiviteter, sportevenemang med mera på bekostnad av “nöjesprylar” som bidrar till “slit och släng-samhället” och som är ohållbart ur resurs- och miljösynpunkt. När motorsporten är fullt ut miljöanpassad ser jag ingen konflikt mellan att köra race bara för nöjes skull och en miljömässigt hållbar utveckling, avslutar Pål Börjesson.

2011-03-23

 

LILL ERIKSSON

 

FAKTA - Alkylatbensinen innehåller inga så kallade aromater eller olefiner vilket innebär att cancerogena och svårnedbrytbara kolväten kan minskas upp till 90 % i utsläppen. Dessutom minskade kväveoxidutsläpp och mindre bidrag till marknära ozon. Men bränslet är komplicerat och kostsamt att framställa och i grunden ett fossilt bränsle. Alkylatbensin tillverkas genom att återförvätska bensinångor som har förångats under raffineringsprocessen.

Källa: Gronkemi.nu

 

 


 

 

Till

Till (Email)

Från

Från (Email)

Meddelande

 

                                                                                                  

      Kommentera! Kommentera artikeln!

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på eventnews.ses nyhetsbrev. Gratis förstås! 

Anmäl här.

 

 

Annonser:

Boka biljetter hos eventim!

Boka biljetter hos Ticnet

 

 

 

 

 

 

 

 

Besökvärt

 

 

 

 


eventnews.se   evenemang   löpet    nyhetsarkiv    Innehavare av utgivningstillstånd från Radio- och TV-verket    ©copyright eventnews.se 2007